Usluge

Članovima Nautičkog Udruženja Stari Slankamen i gostima, marina u Starom Slankamenu za 2021 godinu,  nudi usluge po sledećim cenama:

 • Cenovnik veza za plovila članova Nautičkog udruženja je:

  – Pramčani vez  -160 EUR/god
  – Bočni vez:
  * Za plovila do 6 m dužine ——— 180 EUR/god
  * Za plovila do 8 m dužine ——–  200 EUR/god
  * Za plovila do 10 m dužine ——  220 EUR/god
  * Za plovila preko 10 m dužine — 250 EUR/god

 • Zakupcima veza koji nisu članovi Nautičkog Udruženje cena pramčanog veza se uvećava za 30 EUR a bočnog za 50 EUR
 • Godisnja članarina za članove Nautickog udruženja i Marine, koji nemaju plovilo, iznosi 30 EUR

VAŽNO UPOZORENJE
Svi članovi svi koji nemaju nameru da koriste vez za 2021 to treba napismeno da sapošte UO najkasnije do 01.03.2021.g i u tom slučaju nemaju obavezu plaćanja članarine za svoj pramčani ili bočni vez vec plaćaju članarinu za tekuću godinu samo 30 evra, kao članovi bez plovila.

Cene su izrazene u EUR dok se plaćanje vrsi po srednjem kursu Narodne Banke Srbije na dan plaćanja.

 • Cenovnik izvlačenja i spuštanja plovila na betonskom navozu, uz upotrebu traktora ili vitla:
  *** Plovila do 6,5 m sa ili bez kabine ( jedna oparacija spustanje ili vadjenje) ….. 2000 dinara
  *** Plovila preko 6,5 m sa ili bez kabine ( jedna operacija spustanje ili vadjenje) …..3300 din

Cena za pranje i čiscenje plovila, kao i za sve dopunske poslove na plovilima se dogovara sa radnicima marine.

Uplata članarine se vrši:

1. Prako računa:

UDRUŽENJE NAUTIČARA STARI SLANKAMEN
PIB 103163790 , Matični broj 08802360
Raiffeisen Bank
Tekući račun: 265-221031000027867
Naznaciti: Uplata članarine za 2021 godinu

2. Uplatama na blagajni Udruženje

Važna napomena
Godišnja članarina se može platiti u najviše dve rate, pri čemu prva rata treba da bude uplaćena do 30.03.2021 a druga rata do 30.09.2021.god.

Uplata usluga spuštanja i vadjenja plovila se vrši na blagajni Udruzenja.