Saopštenja UO

SKUPŠTINA UDRUŽENJA 26.03.22.

Skupština Udruzenja nauticara Stari Slankamen održace se u subotu 26 marta 2022 u 13 časova u prostorijama marine.Molimo sve clanove Udruzenja da prisustvuju skupstini.Upravni odbor

Posted inNovosti|Leave a comment

VANREDNA SKUPŠTINA UDRUŽENJA 18.09.21.

ZAPISNIKSA DRUGE VANREDNE SEDNICESKUPŠTINE UDRUŽENJA NAUTIČARA „STARI SLANKAMEN“ U Starom Slankamenu, dana 18. septembra 2021. godine, trebalo je da u prostorijama Udruženja nautičara „Stari Slankamen“, sa početkom u 11.00 časova bude održana prva vanredna sednica Skupštine udruženja nautičara, koja je sazvana … Nastavite sa čitanjem

Posted inNovosti|Leave a comment

SAOPŠTENJE UPRAVNOG ODBORA

SAOPŠTENJE UPRAVNOG ODBORA 20210911UDRUŽENJA NAUTIČARA „STARI SLANKAMEN“ Na osnovu dogovora sa članovima Udruženja, Petar Đorđević, predsednik Upravnog odbora Udruženja nautičara „Stari Slankamen“ uputio je poziv svim članovima udruženja na redovno zasedanje Skupštine udruženja, koje je zakazano za subotu, 11. septembar 2021. … Nastavite sa čitanjem

Posted inNovosti|Leave a comment

Skupština Udruženja Nautičara

Obavestavamo članove Udruženja Nautičara Stari Slankamen, da će dana 11.09.2021. godine u 11 sati, biti organizovana Skupština Udruženja.Dnevni red Skuštine: 1.Izveštaj o radu UO i NO. 2. Glasanje o poverenju UO i NO, zamena članova oba odbora i izbor Disciplinske … Nastavite sa čitanjem

Posted inNovosti|Leave a comment

Zajedničko saopštenje UO i NO

KOMENTAR ČLANOVA UPRAVNOG I NADZORNOG ODBORANA DISKUSIJU KOJA SE POVELA 10.07.2021. GODINE U GRUPI NA VIBERUPRVOBITNO FORMIRANOJ ZA POTREBE PRIPREME ZA REDOVNU GODIŠNJU SKUPŠTINU UDRUŽENJA NAUTIČARA „STARI SLANKAMEN“Na viber grupi je objavljeno više poruka različite sadržine u vezi sa kojima … Nastavite sa čitanjem

Posted inNovosti|Leave a comment

OBAVEŠTENJE ČLANOVIMA UDRUŽENJA KOJI ZA VEZ KORISTE PRVI PONTON

OBAVEŠTENJE ČLANOVIMA UDRUŽENJA KOJI ZA VEZ KORISTE PRVI PONTONU toku je izrada novih pontona kojima zamenjujemo stare i dotrajale. Kako je otoplilo, neki članovi su već porinuli svoje čamce i privezali ih uz nove pontone. Molimo sve da obrate pažnju … Nastavite sa čitanjem

Posted inNovosti|Leave a comment

NEIZMIRENE OBAVEZE ZA PRIKOLICE

SPISAK ČLANOVA UDRUŽENJA KOJI NISU IZMIRILI OBAVEZU UPLATE GODIŠNJE ČLANARINE (DELIMIČNO ILI U PUNOM IZONOSU) ZA KORIŠĆENJE KAMP PRIKOLICA U 2021. GODINI Do 07.04.2021. godine ukupno 6 članova udruženja nije izmirilo obavezu uplate godišnje članarine za 2021. godinu (delimično ili u … Nastavite sa čitanjem

Posted inNovosti|Leave a comment

SPISAK ČLANOVA KOJI SU DELIMIČNO IZMIRILI OBAVEZU

SPISAK ČLANOVA UDRUŽENJA KOJI SU DELIMIČNO IZMIRILI OBAVEZU UPLATE GODIŠNJE ČLANARINE ZA KORIŠĆENJE VEZA Do 08.05.2021. godine delimične uplate za 2021. godinu uplatila su 28  članova i ostalo je da uplate ostatak obaveza u iznosu od 2.616,61 evra u iznosima prikazanim u … Nastavite sa čitanjem

Posted inNovosti|Leave a comment

SAOPŠTENJE UO I NO VEZANO ZA UPLATU ČLANARINE

SPISAK ČLANOVA UDRUŽENJA KOJI NISU IZMIRILI OBAVEZU UPLATE GODIŠNJE ČLANARINE (DELIMIČNO ILI U PUNOM IZONOSU) ZA KORIŠĆENJE VEZA U 2021. GODINIDo 30.05.2021. godine ukupno 19   članova udruženja nije izmirilo obavezu uplate godišnje članarine za 2021. godinu (delimično ili u celosti) … Nastavite sa čitanjem

Posted inNovosti|Leave a comment

FINANSIRANJE NOVIH PONTONA – POZIV UO ČLANOVIMA UDRUŽENJA

SAOPŠTENJE UOPozivajući se na inicijativu većeg broja članova udruženja da se donacijama pomogne izgradnja novih pontona, Upravni odbor, uz saglasnost Nadzornog odbora objavljuje ovajPOZIV1. Uvažavajući inicijativu članova udruženja nautičara „Stari Slankamen“ da članovi doniraju sredstva za potrebu izrade novih pontona … Nastavite sa čitanjem

Posted inNovosti|Leave a comment

GODIŠNJI IZVEŠTAJ O POSLOVANJU UDRUŽENJA

OBAVEŠTENJE ČLANOVIMA UDRUŽENJA NAUTIČARA „STARI SLANKAMEN“U VEZI SA ZAVRŠNIM RAČUNOM I ORGANIZACIJOM GODIŠNJE SKUPŠTINE Uvažavajući mere zabrane okupljanja i organizacije javnih skupova, članovi UO i NO udruženja odlučili su da ove godine ne organizuju godišnju skupštinu do prestanka mera proglašenih od … Nastavite sa čitanjem

Posted inNovosti|Leave a comment

OBAVEŠTENJE O RADNOJ AKCIJI – ZAMENA PONTONA

U subotu, 6. februara započela je priprema za zamenu starih pontona novim. Novi pontoni su spušteni u vodu i uočeno je da primaju vodu i tonu.Članovi UO i NO odmah su pokrenuli postupak reklamacije i već juče, u nedelju, 7. … Nastavite sa čitanjem

Posted inNovosti|Leave a comment

Komentar UO na dopis Zorana Veličkovića

KOMENTAR ČLANOVA UPRAVNOG I NADZORNOG ODBORANA IMEJL DOPIS ZORANA VELIČKOVIĆAU SKLOPU PRIPREMA ZA REDOVNU GODIŠNJU SKUPŠTINUUDRUŽENJA NAUTIČARA „STARI SLANKAMEN“04.01.2021. Dana 03.01.2021. u večernjim časovima, članovi UO dobili su dopis Zorana Veličkovića, člana udruženja, u kojima je izneo svoja viđenja dosadašnjeg toka … Nastavite sa čitanjem

Posted inNovosti|Leave a comment

Komentar UO i NO na predloge

KOMENTAR ČLANOVA UPRAVNOG I NADZORNOG ODBORANA DISKUSIJU KOJA SE POVELA U GRUPI NA VIBERUFORMIRANOJ ZA POTREBE PRIPREME ZA REDOVNU GODIŠNJU SKUPŠTINU UDRUŽENJA NAUTIČARA „STARI SLANKAMEN“posle 30.12.2020. Povodom diskusije koja je povedena na viber grupi posle 30. 12.2020. posle objavljivanja komentara članova … Nastavite sa čitanjem

Posted inNovosti|Leave a comment

Popis imovine Marine

SPISAK IMOVINE UDRUŽENJA NAUTIČARA „STARI SLANKAMEN“1. Nepokretna imovina1.1. Zgrada 1.1.1. Službene prostorije 1.1.1.1. Kancelarija 1.1.1.2. Pomoćna prostorija 1.1.2. Društvene prostorije 1.1.2.1. Restoran sa kuhinjom 1.1.2.2. Terasa 1.1.3. Sanitarne prostorije1.2. Radionice 1.2.1. Radionica za alat 1.2.2. Radionica za alat 1.2.3. Čuvarska … Nastavite sa čitanjem

Posted inNovosti|Leave a comment

ODGOVOR NA OSTAVKU DUŠANU EGLENDŽIJI

UDRUŽENJE NAUTIČARA „STARI SLANKAMEN“ Vojvode Stepe b.b. Stari SlankamenUPRAVNI ODBORU Starom Slankamenu 30.12.2020.DUŠANU EGLENDŽIJI Starca Vujadina 6 InđijaPredmet: ODGOVOR NA OSTAVKU – dopis od 26.12.2020. (imejl)Upravni odbor Udruženja nautičara „Stari Slankamen“ zahvaljuje se Dušanu Eglendžiji na saradnji u prethodnom periodu … Nastavite sa čitanjem

Posted inNovosti|Leave a comment

KOMENTAR ČLANOVA UO I NO

KOMENTAR ČLANOVA UPRAVNOG I NADZORNOG ODBORANA DISKUSIJU KOJA SE POVELA U GRUPI NA VIBERUFORMIRANOJ ZA POTREBE PRIPREME ZA REDOVNU GODIŠNJU SKUPŠTINU UDRUŽENJA NAUTIČARA „STARI SLANKAMEN“Povodom diskusije koja je povedena na viber grupi članovi UO i NO žele ovim saopštenjem da … Nastavite sa čitanjem

Posted inNovosti|Leave a comment

Godišnji izveštaj – predlog – 2020

GODIŠNJI IZVEŠTAJ O RADU TOKOM 2020. GODINEI PLAN RADA ZA 2021. GODINU– P R E D L O G –  Kada je došlo do promene u sastavu UO i NO, u decembru 2018. godine na vanrednom zasedanju Skupštine, nova uprava je … Nastavite sa čitanjem

Posted inNovosti|Leave a comment

Brojevi telefona članova Marine

Molimo članove sa donjeg spiska da dostave svoje brojeve telefona, kako bi bili uvršteni u pripremu Skupštine Udruženja, putem Vibera:1. Jovan Aleksić 2. Dragomir Vuković 3. Željko Vučinić 4. Siniša Živanović 5. Branislav Jevdović 6. Boro Jocković 7. Stanko Krsmanović … Nastavite sa čitanjem

Posted inNovosti|Leave a comment

Uklanjanje čamaca do 01.12.2020

U skladu sa odredbama Statuta Udruženja nautičara „Stari Slankamen“ (u daljem tekstu: Udruženje), radi ostvarivanja ciljeva Udruženja iz člana 2. i 3, a na osnovu prava i obaveza koje proističu iz odredbi člana 10, člana 12. stav 1. i stav … Nastavite sa čitanjem

Posted inNovosti|Leave a comment

Zapisnik sa sastanka UO 27.11.2020

ZAPISNIKSa sastanka Upravnog odbora Udruženja nautičara „Stari Slankamen“ Datum: 27.11.2020.Vreme: Sastanak počeo u:     19:00 Sastanak završen u: 20:40Mesto: Sastanak je održan u formi video konferencije putem aplikacije ViberPrisutni: Članovi UO: Petar Đorđević, Predrag Mardžukić, Lazar Stanojević Članovi NO: Boža Pavlović, Duško … Nastavite sa čitanjem

Posted inNovosti|Leave a comment

Umanjenje naknada članovima marine za radove u marini

 U skladu sa odredbama Statuta Udruženja nautičara „Stari Slankamen“ (u daljem tekstu: Udruženje), radi ostvarivanja ciljeva Udruženja iz člana 2. i 3, a na osnovu prava i obaveza koje proističu iz odredbi člana 10, člana 12. stav 1. i stav … Nastavite sa čitanjem

Posted inNovosti|Leave a comment

Saglasnost da Pera traži donacije od banaka

 U skladu sa odredbama Statuta Udruženja nautičara „Stari Slankamen“ (u daljem tekstu: Udruženje), radi ostvarivanja ciljeva Udruženja iz člana 2. i 3, a na osnovu prava i obaveza koje proističu iz odredbi člana 10, člana 12. stav 1. i stav … Nastavite sa čitanjem

Posted inNovosti|Leave a comment

Uklanjanje privatnih splavova

 U skladu sa odredbama Statuta Udruženja nautičara „Stari Slankamen“ (u daljem tekstu: Udruženje), radi ostvarivanja ciljeva Udruženja iz člana 2. i 3, a na osnovu prava i obaveza koje proističu iz odredbi člana 10, člana 12. stav 1. i stav … Nastavite sa čitanjem

Posted inNovosti|Leave a comment

Brisanje iz članstva zbog neizmirenih obaveza

 U skladu sa odredbama Statuta Udruženja nautičara „Stari Slankamen“ (u daljem tekstu: Udruženje), radi ostvarivanja ciljeva Udruženja iz člana 2. i 3, a na osnovu prava i obaveza koje proističu iz odredbi člana 10, člana 12. stav 1. i stav … Nastavite sa čitanjem

Posted inNovosti|Leave a comment

Obustava plaćanja računa za Eglendžijin telefon

 U skladu sa odredbama Statuta Udruženja nautičara „Stari Slankamen“ (u daljem tekstu: Udruženje), radi ostvarivanja ciljeva Udruženja iz člana 2. i 3, a na osnovu prava i obaveza koje proističu iz odredbi člana 10, člana 12. stav 1. i stav … Nastavite sa čitanjem

Posted inNovosti|Leave a comment

Odluka o zajmu

 U skladu sa odredbama Statuta Udruženja nautičara „Stari Slankamen“ (u daljem tekstu: Udruženje), radi ostvarivanja ciljeva Udruženja iz člana 2. i 3, a na osnovu prava i obaveza koje proističu iz odredbi člana 10, člana 12. stav 1. i stav … Nastavite sa čitanjem

Posted inNovosti|Leave a comment

Unipromet – molba za donaciju – metalni štitnici

 U skladu sa odredbama Statuta Udruženja nautičara „Stari Slankamen“ (u daljem tekstu: Udruženje), radi ostvarivanja ciljeva Udruženja iz člana 2. i 3, a na osnovu prava i obaveza koje proističu iz odredbi člana 10, člana 12. stav 1. i stav … Nastavite sa čitanjem

Posted inNovosti|Leave a comment

Izbor Pro-Stila i razgovor sa Upravom za brodove

 U skladu sa odredbama Statuta Udruženja nautičara „Stari Slankamen“ (u daljem tekstu: Udruženje), radi ostvarivanja ciljeva Udruženja iz člana 2. i 3, a na osnovu prava i obaveza koje proističu iz odredbi člana 10, člana 12. stav 1. i stav … Nastavite sa čitanjem

Posted inNovosti|Leave a comment

Odobrenje postavljanja dva VIP mesta

 U skladu sa odredbama Statuta Udruženja nautičara „Stari Slankamen“ (u daljem tekstu: Udruženje), radi ostvarivanja ciljeva Udruženja iz člana 2. i 3, a na osnovu prava i obaveza koje proističu iz odredbi člana 10, člana 12. stav 1. i stav … Nastavite sa čitanjem

Posted inNovosti|Leave a comment

Odluka o promenama ovlašćenog lica u APR i banci

 U skladu sa odredbama Statuta Udruženja nautičara „Stari Slankamen“ (u daljem tekstu: Udruženje), radi ostvarivanja ciljeva Udruženja iz člana 2. i 3, a na osnovu prava i obaveza koje proističu iz odredbi člana 10, člana 12. stav 1. i stav … Nastavite sa čitanjem

Posted inNovosti|Leave a comment

Radna akcija subota 18.07.2020

Poštovani članovi Marine S.Slankamen, Na sastanku UO održanom 12.07.2020.god. odlučjeno je da u subotu 18.07.2020. godine bude organizovana radna akcija u Marini Stari Slankamen, u okviru koje će biti odradjeno: – postavljanje prva tri nova pontona, ukupne dužine cc 25m … Nastavite sa čitanjem

Posted inNovosti|Leave a comment

Sastanak Upravnog Odbora Udruženja nautičara Stari Slankamen 09.05.2020. g:

Zapisnik sa sastanka Upravnog i Nadzornog odbora Udruženja nautičara Stari SlankamenSastanak UO i NO Udruženja nautičara Stari Slankamen održan je 09.05.2020.godine sa početkom u 12h.Sastanku su prisustvovali : Eglendzija Dušan, Stanojević Lazar, Mardžokić Predrag, Nikitović Duško, Bibić Dragan , Božidar … Nastavite sa čitanjem

Posted inNovosti|Leave a comment

Sastanak Upravnog Odbora Udruženja nautičara Stari Slankamen 21.03.2020. g:

Vezano za uvedeno vanredno stanje u Srbiji, UO Udruzenja Nauticara Stari Slankamen donosi sledece odluke:1. Za vreme vanrednog stanja zabaranjuje se ulazak na teritoriju kompleksa Marine, svim licima koji nisu članovi Udruženja Nauticara. 2. Svi članovi Udruženja Nautičara dužni su … Nastavite sa čitanjem

Posted inNovosti|Leave a comment

Odluka UO 14.03.2020.g

Odluke sa sastanka UO  Upravnog Odbora Udruženja nautičara Stari Slankamen 14.03.2020. g: Jednoglasno je doneto rešenje da se odmah krene u nabavku materijala, plovaka i ostalog što je potrebno za izgradnju pontona dimenzija 2x8m.Za nabavku materijala potrebnog za izradu konstrukcije i … Nastavite sa čitanjem

Posted inNovosti|Leave a comment

Sastanak UO 29.02.2020

Resenja sa sastanka UO  Upravnog Odbora udruzenja nauticara StarI Slankamn 29.02.2020. g:Hitna popravka priveznih mesta za dva clana koja su se zalili UO – Hemun Aleksandaru i Radetu Dukicu.Odluka:Da se u najkracem roku poprave oba privezna mesta i da se … Nastavite sa čitanjem

Posted inNovosti|Leave a comment

STATUT UDRUŽENJA

U skladu sa odredbama čl. 53. Zakona o sportu („Službeni glasnik RS“ br. 24/2011), i u skladu sa izmenama donetim u skladu sa odredbama čl. 55. Zakona o sportu („Službeni glasnik RS“ br. 10/2016) na skupštini Udruženja nautičara „Stari Slankamen“, … Nastavite sa čitanjem

Posted inNovosti|Leave a comment

Zapisnik sa sednice Skupstine Udruzenja Nauticara S.Slankamen

Z A P I S N I K Sa sednice Skupstine Udruzenja Nauticara S.Slankamen Dana 27.02. 2020 godine1. Brojanjem prisutnih clanova tvrdjeno je da ne na sazivu Skupstine Udruzenje nauticara Stari Slankamen postignut neophodan kvorum za odlucivanje. 2. Utvrdjen dnevni … Nastavite sa čitanjem

Posted inNovosti|Leave a comment

Skupstina Udruzenja

Dana 23.02.2020. godine odrzana je redovna Skupstina Udruzenja nauticara Stari Slankamen, koja je imala potreban kvorum clanova za odlucivanje.Na sednici Skupstine donete su sledece odluke:Usvojen je finansijski izvestaj za 2019 godinuUsvojen predlog finansiskog plana za 2020 godinu, koji sadrzi investicije … Nastavite sa čitanjem

Posted inNovosti|Leave a comment

Zakazana redovna Skupstina

Redovna Skupstina Udruzenja je zakazana za 23.02.2020. godine, o cemu ce telefonski biti obavesteni svi clanovi.Molimo sve clanove da svoim prisustvom pomognu Udruzenju u donosenjeu odluka koje su zaist od velike vaznosti.Srdacan pozdravUpravni Odbor Udruzenja

Posted inNovosti|Leave a comment

Srecna Nova Godina

Svim clanovima i gostima nase  Marine, zelimo srecnu, uspesnu i veselu Novu 2020. godinu !

Posted inNovosti|Leave a comment