Istorijat

Godine 1996 grupa entuzijasta na čelu sa Dušanom Eglendžijom, registrovano kao istureno odeljenje pri Opštinskom vecu Narodne tehnike – Sekcija za nautiku, sopstvenim radom i sredstvima, postavila je temelje prve marine u Starom Slankamenu i to na 1216 km na neizgrađenoj obali Dunava.
Svojim zalaganjem i bez ičije pomoci izgradili su svoju marinu, koja je u to vreme zadovoljavala potrebe članstva – 35-40 članova.
Međutim, sve većim razvojem turizma u opštini Inđija, a prvenstveno u Slankamenu, stalno se povećavao broj korisnika marine, tako da je ona postala mala i nepodesna za sve zainteresovane.
Izgradnjom takozvanog „napera“, koji je imao za cilj da poboljša plovnost reke Dunava (plovni put postaje dublji) promenila se konfiguracija terena na kome je izgrađena prva marina, tako da je od nekada zaštićenog terena, mesto marine se naslo na udaru jakih vetrova (košava, severac,…), koji su svojom žestinom pravili velike talase (kao i pri prolasku velikih brodova), pa je marina postala opasna i nepodobna za privez plovila…
Tako je 21. oktobra 2004 košava praktično „oduvala“ postojeću marinu, polomila sve pontone, potopila nekoliko čamaca i glisera i prouzrokovala nenadoknadivu štetu, pa praktično marina više nije bila za upotrebu.
Iz tog razloga Uprava kluba je donela odluku da potraži novu lokaciju za izgradnju nove marine, koja je nađena na 1215 km., odmah ispod Bolnice za Neurološka oboljenja, u zaklonjenom delu, van plovnog puta, gde nije postojala opasnost od vetra i talasa.
Svojim aktom Br.02-768/4 od 24.06.2004 godine JKP „Vojvodina Vode“ dale su saglasnost za pomenutu lokaciju, tj. Tehničke uslove za Urbanistički projekat.
Tim aktom definisani su svi uslovi, koji se moraju poštovati prilikom izgradnje marine.
S druge strane, Skupština opštine Inđija, na sednici održanoj 30.03.2000. godine, donela je odluku o pristupanju izrde urbanističkog projekta za izgradnju marine sa pratećim sadržajima u Starom Slankamenu. Tom odlukom date su na izradu urbanističkih uslova parcele br. 1693 i 1692 k.o. Stari Slankamen. Te ponuđene parcele u potpunosti zadovoljavaju uslove za izgradnju marine.
Uz svesrdnu pomoć Ministrstva trgovine turizma i usluga, pokrainskog sekretarijata iz Novog Sada, Udruženje Nautičara Stari Slankamen intezivno radi na izradi celokupne potrebne dokumentacije kao i na prikuljanju sredstava za izgradnju nove marine, koja bi bila izgrađena po svim evropskim standardima i kao takva još više doprinela razvoju turizma na ovom području.
Izgradnjom marine trasirao bi se put novog vida turizma tkozvanog „bolničkog turizma“, gde bi inostrani gosti dolazili svojim plovilima do marine i koristili usluge poznate bolnice u Slankamenu, „Dr. Borivoje Gnjatić“, jer je usluga bolnice na evropskom nivou, a finansijski je mnogo prihvatljija od inostranih bolnica i to nekoliko puta…

Autor teksta i fotografija:
Dušan Eglendžija
Decembar 2004. god.