FINANSIJSKA POMOĆ ZA NOVE PONTONE

Na osnovu spontane inicijative članova Marine za prikupljanje sredstava za završetak novih pontona, od pocetka akcije, pa do 16.06.2021. god. sakupljeno je sredstava, po sledecim osnovama:

Članovi Marine koji su uplatili :

Donacije na blagajni:

 

ImeSum EURDatum
KUBEČKA MILAN102,0614.03.2021
KOLONJA BOŽO40,0014.03.2021
VELIČKOVIĆ ZORAN30,0014.03.2021
ERLAUER VLADIMIR – Lacika30,0014.03.2021
STANIŠIĆ MIODRAG30,0016.03.2021
STEVANOVIĆ SRETO30,0016.03.2021
EGLENDŽIJA DUŠAN30,0018.03.2021
JURANOVIĆ ZORAN30,0018.03.2021
ŠURBATOVIĆ TOMA30.0018.03.2021
OSTOJIĆ ALEKSA30.0018.03.2021
ZINAIĆ DRAGAN30.0020.03.2021
BIDENBAH ARMIN30.0023.03.2021
TOŠIĆ MILE30.0025.03.2021
PETROVIĆ DUŠAN30.0027.03.2021
SAVIĆ NENAD30.0028.03.2021
PODLAVICKI JAROSLAV30.0028.03.2021
ZEKOVIĆ ZORAN60.0028.03.2021
BRAKOČ DARKO30.0029.03.2021
GAVRILOVIĆ DEJAN30.0004.04.2021
ĆOJANOVIĆ LAZO30.0006.04.2021
KASAVICA RANKO30.0023.04.2021
ZORCIC LAZAR51.0008.05.2021
BANDA IGOR30.0008.05.2021
LEPOTIĆ DRAGAN30.0017.05.2021
MIHOLJČIĆ ŽIVKO30.0025.05.2021
TOTAL:883.00

Donacije preko racuna:

ImeSuma EURDatum
TASLMAN JASMINKO51,0314.03.2021
ĐORĐEVIĆ PETAR85,0515.03.2021
NIKITOVIĆ DUŠKO51,0315.03.2021
JELENIĆ JOVICA51,0315.03.2021
STANOJEVIĆ LAZAR30,0215.03.2021
ČORBIĆ VLADIMIR DRAGOLJUB30.0015.03.2021
BIBIĆ DRAGAN30.0015.03.2021
PAVLOVIĆ BOŽA30,6216.03.2021
PETROVIĆ IGOR30,6216.03.2021
EICHLINGER UDO102,0617.03.2021
JEVTOVIĆ NENAD170,1017.03.2021
ALEKSIĆ JOVAN30.0027.03.2021
DRAŠKOVIĆ NENAD30.0005.04.2021
GRUJIĆ MARKO30.0027.04.2021
LUGONJA ZORAN30.0013.05.2021
NIKOLA VRHOVAC200.0015.06.2021
TOTAL963,95

Uplaćeni avansi godišnje članarine:

ImeSuma EURDatum
STANIŠIĆ MIODRAG 2022160,0016.03.2021
DRAGOVIĆ MILISAV Gvozdeni  2022, 2023320.0018.03.2021
ŽIVANIĆ NIKOLA 2022, 2023320.0018.03.2021
BIDENBAH ARMIN 2022160.0023.03.2021
DEBELJKOVIĆ MILOŠ 2022 polovina80.0005.04.2021
KOLONJA BOŽO 2022160.0023.05.2021
ROJKA ĐURICA  2022160.0002.06.2021
TOTAL:1360.00

UKUPNO SKUPLJENO SREDSTAVA:  3.206,98 EUR

RADNA AKCIJA U MARINI UDRUŽENJA NAUTIČARA „STARI SLANKAMEN“

U subotu, 13. marta 2021. godine u Starom Slankamenu bilo je veoma živo.
Članovi Udruženja nautičara „Stari Slankamen“ iskoristili su prvi lep i sunčan dan posle niza hladnih, zimskih dana, da izvedu dobrovoljnu radnu akciju u kojoj su zamenjeni stari pontoni sa četiri nova.

Ovim je broj novih pontona povećan i sada imamo 68 metara potpuno novih pontona koji će u narednom periodu biti registrovani.

Imajući u vidu da smo u međuvremenu kupili još materijala, uz očekivani priliv sredstava od članarina, verujemo da ćemo do maja meseca u vodu spustiti još četiri nova pontona, a ako se realizuje inicijativa izneta posle današnje akcije, onda bi moglo da se desi da ceo prvi niz pontona bude zamenjen novim.

Naime, više članova udruženja u toku dana je predložilo da svi članovi udruženja doniraju po 30 evra kako bi se posao doveo do kraja.
Očekuje se odluka UO u vezi s tim u narednih nekoliko dana i članovi udruženja će biti obavešteni blagovremeno.
U međuvremenu očekujemo da u narednim danima budu povezane šetne staze duž novih pontona i da vezna mesta budu numerisana, kako bi posao u tom tehničkom smislu bio završen.

Članovi UO i NO žele da se zahvale svim dobrovoljcima koji su danas došli i pomogli da se čitav posao obavi za nešto oko dva sata. Šteta je što zbog korone nije bilo moguće da se okupi veće društvo i što restoran nije bio otvoren ali zajednička proslava će biti organizovana kad se za to steknu uslovi.

Hvala učesnicima današnje akcije i neka su nam na sreću i radost novi pontoni!

Lazar Đ. Stanojević

Zaduzenja članova za 2021. godinu

Postavljamo spisak članarine za 2021 godinu:

ČLANARINA ZA PLOVILA:

No   Ime i prezime                                             Obaveza
1      AVRAMOVIĆ ALEKSANDAR                   160.00
2      ALEKSIĆ JOVAN                                      160.00
3      ANĐELKOVIĆ MARKO                            160.00
4      BABIĆ NIKOLA-SOSA (BRANKO)           380.00
5      BANDA IGOR                                           160.00
6      BIBIĆ DRAGAN                                        160.00
7      BIDENBAH ARMIN                                   160.00
8      BRAKOČ DARKO                                     220.00
9      BUKUMIROVIĆ IVAN                               160.00
10    VELIČKOVIĆ ZORAN                               250.00
11    VEREBI LOVRA (Vladimir)                       160.00
12    VIDANOVIĆ DANE                                   160.00
13    VIŠNJEVAC DARKO                                160.00
14    VRHOVAC NIKOLA                                  160.00
15    VUKAS DRAGAN                                     160.00
16    VUKOVIĆ DRAGOMIR (Vuja)                  160.00
17    VUKOJEVIĆ MILAN (Vule)                       160.00
18    VUČINIĆ ŽELJKO                                    160.00
19    GAVRILOVIĆ DEJAN                               160.00
20    GAJIĆ ĐORĐE                                         160.00
21    GAŠIĆ ŽELJKO                                        160.00
22    GLIŠOVIĆ DRAGOLJUB                          160.00
23    GRUJIĆ MARKO                                      160.00
24    DEBELJKOVIĆ MILOŠ                             160.00
25    DRAGOVIĆ MILISAV                                160.00
26    DRAŠKOVIĆ NENAD                               160.00
27     DUKIĆ RADE                                           160.00
28     ĐORĐEVIĆ PETAR                                     0.00 ***
29     EGLENDŽIJA DUŠAN                              250.00
30     EICHINGER UDO                                     250.00
31     ERLAUER VLADIMIR – Lacika                 410.00
32   ŽIVANIĆ NIKOLA (Slobodan Živanić)         160.00
33   ŽIVANOVIĆ SINIŠA                                    160.00
34   ZAFIROV KIRIL                                          160.00
35   ZEKOVIĆ ZORAN                                      160.00
36   ZINAJIĆ DRAGAN                                      250.00
37   ZLIČIĆ MARKO                                          200.00
38   ZORČIĆ LAZAR                                        160.00
39   JANEKOVIĆ GORAN                                180.00
40    JEVDOVIĆ BRANISLAV                          160.00
41    JEVTOVIĆ NENAD                                   200.00
42   JELENIĆ JOVICA                                     160.00
43   JOVANDIĆ NIKOLA                                 160.00
44   JOCKOVIĆ BORO Englez                       160.00
45   JURANOVIĆ ZORAN                               220.00
46   KASAVICA RANKO                                 160.00
47    KENING SAŠA                                        160.00
48    KOLONJA BOŽO                                    160.00
49    KRSMANOVIĆ STANKO                        160.00
50    KUBEČKA MILAN                                   250.00
51    LEPOTIĆ DRAGAN                                380.00
52    MAJSTOROVIĆ RAJKO                         220.00
53    MARKOVIĆ ČEDA                                 380.00
54    MARDŽOKIĆ PREDRAG                       220.00
55    MASLAĆ MILAN                                    160.00
56    MILOJKOVIĆ MIŠA                                410.00
57    MILOŠEVIĆ DRAŽEN                            160.00
58    MILJKOVIĆ RADIŠA                              160.00
59    MIRKOVIĆ MIROSLAV                          160.00
60    MIHAILOVIĆ MIOMIR                            160.00
61    MIHOLJČIĆ ŽIVKO ŽARKO                   220.00
62    MIŠČEVIĆ PETAR                                 160.00
63    NEŠKOVIĆ BOGDAN                            160.00
64    NIKITOVIĆ DUŠKO                                   0.00 ****
65    NIKOLIĆ ŽARE                                      160.00
66    OBRADOVIĆ MIROSLAV                      160.00
67    OSTOJIĆ ALEKSA                                 160.00
68    PAVLOVIĆ BOŽA                                   180.00
69    PETKOVIĆ SLOBODAN                        160.00
70    PETROVIĆ IGOR                                   220.00
71    PEŠUT ZORAN Gvozdeni                     160.00
72    PODLAVICKI JAROSLAV                      160.00
73    RAJIĆ SRĐAN                                       160.00
74     RANKOVIĆ BRANISLAV                      160.00
75    ROJKA ĐURICA                                    160.00
76    RUDNIEV ANDREJ 1                            160.00
77    SAVIĆ NENAD                                      160.00
78    SAVIĆ TOMA                                         160.00
79    SMILJANIĆ DRAGAN                            220.00
80    STANIŠIĆ MIODRAG                            160.00
81    STANOJEVIĆ LAZAR                           160.00
82    STEVANOVIĆ SRETA                           200.00
83    STEFANOVIĆ BATA – BOJAN              200.00
84    STOJANJAC PETAR                             160.00
85    STRAŽIVUK BORA                               160.00
86    SUZIĆ DRAGAN                                   160.00
87    TADIĆ IVAN                                           220.00
88    TASLMAN JASMINKO                          160.00
89    TODOROVIĆ IGOR                              180.00
90    TOŠIĆ MILE                                          220.00
91    TURČINOVIĆ DRAGIŠA                       160.00
92    TURČINOVIĆ RADE                             250.00
93    FRENCEL SMILJA – UVE                     160.00
94    HEMUN SAŠA (ALEKSANDAR)           160.00
95    HEMUN SVETA                                     160.00
96    HERIJAVEC ZDRAVKO                        160.00
97    HRIC MIŠA                                            220.00
98   HUĐEC MARTIN                                   160.00
99   CEROVAC VIKTOR                               160.00
100  COJANOVIĆ LAZO                                220.00
101  ČORBIĆ VLADIMIR DRAGOLJUB        160.00
102  ŠOLAK VLADA                                      180.00
103  ŠURBATOVIĆ TOMA                            160.00
104  DJURICIC MILAN                                   160.00

ČLANARINA ZA PRIKOLICE

No   Ime I prezime                                           Obaveza
1     VELIČKOVIĆ ZORAN                             180.00
2     VUJANKIĆ MILAN LALA                         180.00
3     VUKOJEVIĆ MILAN (Vule)                     180.00
4     GAVRILOVIĆ DEJAN                             180.00
5     EGLENDŽIJA DUŠAN                            180.00
6     MARKOVIĆ ČEDA                                  180.00
7     MILJEVIĆ braća                                      180.00
8     PAČANIN MILAN                                         0.00 *****
9     PETKOVIĆ SLOBODAN                          180.00
10   PETROVIĆ DUŠAN Ćule                             0.00 ******
11    STANOJEVIĆ LAZAR                             180.00

Postavljamo spisak zaduzenja članova za 2021. godinu
Objasnjenje:
***      Djordjevic Petar Uplatio 2020 za 2020 i 2021 godinu
****     Dusko Nikitovic Uplatio 2020 za sledece 4 godine unapred
*****   Pacanin Milan Uplatio u decembru 2020 za 2021 godinu
******  Petrovic Dusan Uplatio u decembru 2020 za 2021 godinu

NAPOMENA:
Skupština će odlučiti o statusu počasnih članova i njihive obaveze će.biti iskazane u skladu sa odlukom Skupštine.

Uplata članarine se vrši:

1. Prako računa:

UDRUŽENJE NAUTIČARA STARI SLANKAMEN
PIB 103163790 , Matični broj 08802360
Raiffeisen Bank
Tekući račun: 265-221031000027867
Naznaciti: Uplata članarine za 2021 godinu

2. Uplatama na blagajni Udruženje

Cene su izrazene u EUR dok se plaćanje vrsi po srednjem kursu Narodne Banke Srbije na dan plaćanja.

Važna napomena:
Godišnja članarina se može platiti u najviše dve rate, pri čemu prva rata treba da bude uplaćena do 30.03.2021 a druga rata do 30.09.2021.god.

VAŽNO UPOZORENJE
Svi članovi svi koji nemaju nameru da koriste vez za 2021 to treba napismeno da sapošte UO najkasnije do 01.03.2021.g i u tom slučaju nemaju obavezu plaćanja članarine za svoj pramčani ili bočni vez vec plaćaju članarinu za tekuću godinu samo 30 evra, kao članovi bez plovila.

Zamena pontona

U subotu 18.07.2020. godine, tokom organizovane radne akcije, izvršena je zamena prvih 24 m pontona. Sa dodatnih 5,5 m, koji će biti reparirani tokom sledeće sedmice, dobićemo skoro 30 m novih pontona.
Novi pontoni su uradjeni prema svim standardima koji se traže za plutajuće objekte. Ugradjeni su sertifikovani plastični plovci, koje drži zavarena konstrukcija, takodje po svim standardima, a gaziste je od ariša.

 

Ulazak i izlazak iz marine Slankamen

Posto nam se javilo dosta ljudi i zamolilo da postavimo neku šemu ulaska i izlaska iz marine Stari Slankamen, postavljamo objašnjenje i šemu:

  1. Sve dok je vodostaj Dunava takav da se naperi na 1215. km i na 1216. km ne vide bar 1m iznad vode, može se ulaziti i izlaziti onako kako je to pokazano žutom linijom. Prilikom izlaska, naperu se prilaži na oko 5-7 metara i plovi se paralelno s naperom, sve do njegovog T dela, gde se skrece uzvodno i zaobilazi T deo (deo napera paralelan sa tokom Dunava). Sve dok se naper ne pojavi metar i više nad vodom ovde će postojati dubina od minimum 80 cm.
  2. Kada se naper pojavi iznad vode više od metar, jedini mogući način izlaska je kako je to obeleženo crvenom linijom. Iz marine se plovi uzvodno sve dok se ne stigne na nekih 8-10 metara od napera na 1216.km (pored marine Mika Alas), gde se menja smer i plovi se paralelno sa naperom prema njegovom T delu ( deo paralelan s tokom Dunava), gde se skreće nizvodno i izpolvljava na nekih max 2 m od T napera. Ne zaboravite da su ova „vrata“ široka nekih 5-6 metara, tako da se ne treba puno udaljavati od T napera. Pri minimalnim vodostajima ovde smo uvek imali dubinu od nekih 1-1,2 m.