Radna akcija subota 18.07.2020

Poštovani članovi Marine S.Slankamen,
Na sastanku UO održanom 12.07.2020.god. odlučjeno je da u subotu 18.07.2020. godine bude organizovana radna akcija u Marini Stari Slankamen, u okviru koje će biti odradjeno:
– postavljanje prva tri nova pontona, ukupne dužine cc 25m
– čišćenje marine
Molimo sve članove da svojim prisustvom i angažovanjem pomognu u navedenim radovima.
Molimo članove koji imaju privezana plovila na prvom pontonu u prvih 30 m da oslobode mesta i da privremeno svoja plovila vežu na drugo mesto, da bi se mogla izvršiti zamena pontona.
U koliko vremenske prilike ne dozvole radove u subotu, radna akcija se premešta za nedelju 19.07.2020. godine.
Unapred se zahvaljujemo na vašem prisustvu i angažovanju.
UO Marine S. Slankamen

Sastanak Upravnog Odbora Udruženja nautičara Stari Slankamen 09.05.2020. g:

Zapisnik sa sastanka Upravnog i Nadzornog odbora Udruženja nautičara Stari Slankamen

Sastanak UO i NO Udruženja nautičara Stari Slankamen održan je 09.05.2020.godine sa početkom u 12h.

Sastanku su prisustvovali : Eglendzija Dušan, Stanojević Lazar, Mardžokić Predrag, Nikitović Duško, Bibić Dragan , Božidar Pavlović i Vuković Milan

Na sastanku su doneti sledeći zaključci:

1. Konstatovano je da su se stekli uslovi za sprovođenje jedne od Odluka Skupštine Udruženja nautičara, koja je održana 22.02.2020.godine, tj. dana 01.05.2020.godine stupila je na snagu Odluka Skupštine o prestanku mandata Eglendžija Dušanu u Upravnom odboru Udruženja , kao i prestanku funkcije predsednika Upravnog odbora Udruženja , a na osnovu Ostavke koju je pomenuti podneo na Skupštini Udruženja .

2. Konstatovano je da, na osnovu Odluke Skupštine Udruženja od 22.02.2020. godine – Stanojević Lazaru od 01.05.2020.godine počinje četvorogodišnji mandat člana u Upravnom odboru Udruženja , dok Bibić Draganu počinje četvorogodišnji mandat u Nadzornom odboru Udruženja .

3. Na osnovu datih ovlašćenja prema Statutu Udruženja , UO Udruženja je za Predsednika izabrao Đorđević Petra, dosadašnjeg člana UO.Do povratka Petra Đorđevića u Srbiju iz inostranstva , funkciju Predsednika UO Udruženja će , po datom ovlašćenju , privremeno obavljati Pavlović Božidar, dok će pravo potpisa koji je Dušan Eglendžija deponovao kod APR-a ostati do povratka Petra Đorđevića u Srbiju .

4. Dušan Eglendžija je Odlukom UO , u skladu sa izmenama Statuta Udruženja koje su donate na Skupštini Udruženja 22.02.2020.godine, od 01.05.2020.godine imenovan na mesto referenta za održavanje marine.

5. Dušan Eglendžija je predočio iznos sredstava na računu Udruženja i kao dokaz dostavio Izvod iz banke, dok je blagajnik Udruženja Vuković Milan predočio iznos sredstava u blagajni Udruženja .

6. Doneta je odluka da se razmotri potreba upućivanja dopisa svim članovima Udruženja koji unazad nekoliko godina nisu plaćali članarinu, niti su koristili vezno mesto u marini, niti su prisustvovali redovnim godišnjim sednicama Skupštine Udruženja. Upravni odbor će u narednom periodu, pre upućivanja pomenutog dopisa, telefonski kontaktirati pomenute članove Udruženja , predočiti mogućnost zadržavanja članstva u Udruženju uz obavezu plaćanja utvrđenih dugovanja za članarinu u ostavljenom roku od 30 dana, odnosno predočiti isključenje iz Udruženja u slučaju nemogućnosti postizanja dogovora.

7. Doneta je odluka da se sa izgradnjom novog pontona u dužini od 8 m (po svim propisanim standardima) počne 18.05.2020.godine.

8. Doneta je odluka o preduzimanju hitnih radova u marini , koje je potrebno završiti u roku od 7 dana i to:

– popravka pristupne staze za vezno mesto koje koristi član Udruženja Dukić Rade

– popravka pristupne staze za vezno mesto koje koristi član Udruženja Hemun Saša

– proširenje veznog mesta koje koristi član Udruženja Savić Nenad

-urgentna zamena trulih dasaka u marini, posebno na prvom nizu pontona

Sastanak je završen u 13h.

Sastanak Upravnog Odbora Udruženja nautičara Stari Slankamen 21.03.2020. g:

Vezano za uvedeno vanredno stanje u Srbiji, UO Udruzenja Nauticara Stari Slankamen donosi sledece odluke:

1. Za vreme vanrednog stanja zabaranjuje se ulazak na teritoriju kompleksa Marine, svim licima koji nisu članovi Udruženja Nauticara.
2. Svi članovi Udruženja Nautičara dužni su da se na teritoriji kompleksa marine pridržavaju svih mera koje su uvele nadležne institucije i Vlada
Republike Srbije.
3. Zbog novonastale situacije Udruženje Nautičara ce prihvatati uplate prve rate članarine do 15.05.2020. godine.
4. Klupske prostorije Udruzenja Nautičara zatvaraju se od 21.03.2020. do daljnjeg.
5. Za sve informacije vezane za stanje u marini, stanje plovila članova Udruzenja ili bilo kakve druge informacije, mozete se javiti na dežurni telefon 063 7074620 – Vule.
6. Volonterski radnici u Udruzenju Nautičara koji su prestali sa radom u marini su:
– Miljević Miloš – prestao sa radom od 20.03.2020.
– Ferenc Mile – prestao sa radom 15.03.2020.
Odluke UO donosili Dušan Eglendzija i Božidar Pavlović ( prema punomoćju clana UO Petra Djordjevića). Sastanku prisustvovali i Duško Nikitović clan nadzornog odbora i blagajnik Vuković Milan.

U Starom Slankamenu Za UO Marine
21.03.2020 ______________________

Odluka UO 14.03.2020.g

Odluke sa sastanka UO  Upravnog Odbora Udruženja nautičara Stari Slankamen 14.03.2020. g:

 

 1. Jednoglasno je doneto rešenje da se odmah krene u nabavku materijala, plovaka i ostalog što je potrebno za izgradnju pontona dimenzija 2x8m.
 2. Za nabavku materijala potrebnog za izradu konstrukcije i gazišta zadužen je Dušan Eglendzija.
 3. Za pribavljanje ponude i organizaciju nabavke plovaka fi600 dužine 3m, sa tri mesta za prihvatanje zaduzen je Duško Nikitović.
 4. Rok za nabavku svih materijala potrebnih za izradu pontona je naj kasnije 20.03.2020.
 5. UO je prihvatio predlog Duška Nikitovića, da svojim sredstvima finansira izradu plovaka (4 plovka duzine 3m, sa 3 prihvatna mesta – ukupno oko 840 EUR u dinarskoj protivvrednosti). Navedeni iznos biće kompenzovan Nikitoviću članarinom za pramčani vez u periodu od četiri godine, počevši od 2021. godine.

Odluke UO donosili Dušan Eglendzija i Bozidar Pavlović ( prema punomoćju clana UO Petra Djordjevića). Sastanku prisustvovali Lazar Stanojević- novo izabrani clan UO i Duško Nikitović član nadzornog odbora.

U Starom Slankamenu                                                     Za UO Marine

14.03.2020

Odluka UO 01/022020 – Privez za neregistrovana plovila

Dana 29.02.2020. g. na sednici Upravnog Odbora udruzenja nauticara Stari Slankamen donesena je:

O D L U K A     Br 01/022020:

Prema dobijenim instrukcijama i naredbama iz maticne Kapetanije Novi Sad i glavne Kapetanije Beograd, od pocetka nauticke sezone 2020/2021 zabranjuje se privez u marini Stari Slankamen plovilima koja nisu registrovana u skladu sa zakonom.
Clanovima Udruzenja koji imaju vez u marini, a nisu registrovali plovila, ostavlja se rok do 01.06.2020. godine da izvrse registraiju svoih plovila i time sacuvaju pravo priveza.
Do ovog datuma, clanovi udruzenja sa neregistrovanim plovilima u celini odgovaraju za svoja plovila i imovinu marine na njihovom privezistu.
Clanovi Udruzenja imaju pravo zalbe na ovu odluku Upravnog odbora maticnoj Kapetaniji Novi Sad ili glavnoj Kapetaniji Beograd.

Dana:                                                                                  Za UO Udruzenja
29/02/2020                                                                          ___________________

Sastanak UO 29.02.2020

Resenja sa sastanka UO  Upravnog Odbora udruzenja nauticara StarI Slankamn 29.02.2020. g:

 1. Hitna popravka priveznih mesta za dva clana koja su se zalili UO – Hemun Aleksandaru i Radetu Dukicu.

Odluka:

Da se u najkracem roku poprave oba privezna mesta i da se o tome obaveste korisnici.

 1. Resenje vezano za dopis iz Kapetanije za zabranu veza neregistrovanim plovilima

Odlika:
Donesena odluka broj 01/022020 koja ce biti javno objavljena

 1. Remont WC-a

Odluka:
Da se u najkracem roku remontuje drugi WC, koji ce biti zakljucan i koristice se iskljucivo od strane clanova marine i njihovih gostiju.

 1. Predlog o kupovini dasaka za najhitnije odrzavanje

Odluka:
Dogovoreno je da se kupi neophodna kolicina dasaka za urgentne popravke pontona u marini.

 1. Predlog da se udje u pregovore o kupovini plasticnih sertificiranih nosaca pontona.

Odluka:

Ovlascen je Lazar Stanojevic da obavi pregovore sa proizvodjacima i pribavi najpovoljniju ponudu do kraja marta. Dogovoren je odlazak u Osecinu i direktan kontakt i izbor najboljih plovaka.

 1. Preraspodela zaduzenja u marini

Odluka:

Doneta odluka da UO zaduzuje i trecag clana udruzenja, za dezurstva i obavljanje radova manjeg obima u marini.                      Za UO Udruzenje

29/02/2020                                                                     ___________________

Skupstina Udruzenja

Dana 23.02.2020. godine odrzana je redovna Skupstina Udruzenja nauticara Stari Slankamen, koja je imala potreban kvorum clanova za odlucivanje.

Na sednici Skupstine donete su sledece odluke:

 • Usvojen je finansijski izvestaj za 2019 godinu
 • Usvojen predlog finansiskog plana za 2020 godinu, koji sadrzi investicije za izgrdnju 24 m novih pontona, zamenu cc 200 m2 dasaka, registraciju Udruzenja i placanje takse Vojvodina Vodama…
 • Izvrsene su izmene u Upravnom i Nadzornom odboru Udruzenja.
 • Usvojene su izmene Statuta Udruzenja.