VANREDNA SKUPŠTINA UDRUŽENJA 18.09.21.

ZAPISNIK
SA DRUGE VANREDNE SEDNICE
SKUPŠTINE UDRUŽENJA NAUTIČARA „STARI SLANKAMEN“

 

U Starom Slankamenu, dana 18. septembra 2021. godine, trebalo je da u prostorijama Udruženja nautičara „Stari Slankamen“, sa početkom u 11.00 časova bude održana prva vanredna sednica Skupštine udruženja nautičara, koja je sazvana nakon neuspele sednice redovnog zasedanja Skupštine prethodne nedelje, koja nije održana zbog nedostatka kvoruma.
U zakazano vreme, Petar Đorđević, predsednik Upravnog odbora, prozivanjem prisutnih članova udruženja, konstatovao je da se pozivu na sednicu odazvalo ukupno 34 člana, što nije bilo dovoljno za održavanje sednice i donošenje odluka.
U skladu sa članom 9. stav 4. tačka 5) (Skupština punopravno odlučuje ako je prisutna najmanje  polovina plus jedan član Udruženja, osim u situaciji ako se nakon prvog sazivanja Skupštine nije odazvala  pomenuta većina članova, tada u drugom sazivanju Skupštine ista može punopravno da odlučuje i ako se odazvala najmanje trećina članova Udruženja) konstatovano je da sednici prisustvuje samo 34 (trideset četiri) člana a za kvorum je bilo potrebno 36 (trideset šest).
Prisutni članovi udruženja nautičara dogovorili su se da se zakaže nova, druga vanredna sednica sa istim dnevnim redom koji je predložen za redovnu i prvu vanrednu sednicu Skupštine dana 18. septembra 2021. godine, sa početkom u 12.00 časova i da je održe prisutni članovi, a da se odluke donose sa prostom većinom od broja prisutnih članova.
U zakazano vreme, Petar Đorđević je poimeničnim prozivanjem utvrdio prisustvo članova i spisak sa njihovim imenima dostavlja se u prilogu ovog izveštaja i čini njegov deo.
Po utvrđivanju i identifikaciji prisutnih članova, započela je sednica Skupštine udruženja nautičara „Stari Slankamen“.
Predsednik Upravnog odbora je predložio, a prisutni su prihvatili predlog da sednicom Skupštine predsedava član udruženja Dušan Eglendžija.
Izabrani su zapisničar – Čorbic Vladimir i dva overivača zapisnika Pešut Zoran i Hemun Braca.
Potom je objavljen dnevni red:

  1. Usvajanje izveštaja o radu Upravnog i Nadzornog odbora – finansijski izveštaj o poslovanju udruženja u periodu 1. januar – 30. jun 2021. godine.
  2. Izbor novih članova Upravnog i Nadzornog odbora
  3. Razno

 

Izveštaj o toku diskusije po tački 1. dnevnog reda:
Izveštaj o radu udruženja u prvih šest meseci 2021. godine

 Kako su prisutni članovi udruženja prethodne nedelje saslušali detalje finansijskog odbora o poslovanju u prvih šest meseci, ovog puta su aklamacijom, jednoglasno, prihvatili podneti izveštaj.

Izveštaj o radu po drugoj tački dnevnog reda
Izbor novih članova Upravnog i Nadzornog odbora

Umesto Lazara Stanojevića, koji je podneo ostavku, za člana Upravnog odbora izabran je aklamacijom Gašić Željko.

Umesto Bože Pavlovića i Duška Nikitovića, koji su podneli ostavke, izabrani su aklamacijom za članove Nadzornog odbora novi članovi i to: Solak Vladimir i Juranović Zoran.

Izveštaj o radu po trećoj tački dnevnog reda:

U okviru treće tačke dnevnog reda pokrenuta su neka pitanja koja nisu iz domena i nadležnosti Skupštine pa su inicijatori tih pitanja upućeni da o tim temama razgovaraju sa članovima Upravnog odbora.

U okviru te tačke dnevnog reda neki članovi su predložili da bude izabran i član Disciplinske komisije, umesto preminulog člana.

Posle kraće diskusije, zaključeno je da je izbor članova Disciplinske komisije u nadležnosti Upravnog odbora, pa je napravljena kratka pauza u kojoj su članovi Upravnog odbora izabrali, u skladu sa odredbama Statuta, član 13a, stav 2, članove i predsednika Disciplinske komisije Hemun Braca’ predsednik i članovi Pesut Zoran i Dragović Milisav
Posle toga, nastavljen je rad po trećoj tački dnevnog reda, u okviru koje je zaključeno da su potrebne izmene i dopune Statuta koje bi olakšale i omogućile rad Disciplinske komisije pa je dogovoreno i doneta je odluka da Upravni odbor predloži izmene Statuta u delu koji se bavi pitanjima disciplinske odgovornosti i statusa članova (redovni, zaslužni, počasni…) i da te predloge izloži na redovnoj godišnjoj sednici Skupštine udruženja kada bude usvajan godišnji izveštaj o radu udruženja tokom 2021. godine.

Sednica Skupštine je zaključena u 14.00 časova.

Zapisničar: Čorbic Vladimir

Overivač zapisnika: Dragović Milisav

Overivač zapisnika: Pešut Zoran

 

 

Predsedavajući Skupštine
Petar Đordjevic

 

 

U Starom Slankamenu,
18. septembar 2021.