Skupština Udruženja Nautičara

Obavestavamo članove Udruženja Nautičara Stari Slankamen, da će dana 11.09.2021. godine u 11 sati, biti organizovana Skupština Udruženja.

Dnevni red Skuštine:
1.Izveštaj o radu UO i NO.
2. Glasanje o poverenju UO i NO, zamena članova oba odbora i izbor Disciplinske komisije.

Molimo sve članove udruženja da prisustvuju sednici Skupstine.

UO i NO odbor Udruženja