FINANSIJSKA POMOĆ ZA NOVE PONTONE

Na osnovu spontane inicijative članova Marine za prikupljanje sredstava za završetak novih pontona, od pocetka akcije, pa do 16.06.2021. god. sakupljeno je sredstava, po sledecim osnovama:

Članovi Marine koji su uplatili :

Donacije na blagajni:

 

ImeSum EURDatum
KUBEČKA MILAN102,0614.03.2021
KOLONJA BOŽO40,0014.03.2021
VELIČKOVIĆ ZORAN30,0014.03.2021
ERLAUER VLADIMIR – Lacika30,0014.03.2021
STANIŠIĆ MIODRAG30,0016.03.2021
STEVANOVIĆ SRETO30,0016.03.2021
EGLENDŽIJA DUŠAN30,0018.03.2021
JURANOVIĆ ZORAN30,0018.03.2021
ŠURBATOVIĆ TOMA30.0018.03.2021
OSTOJIĆ ALEKSA30.0018.03.2021
ZINAIĆ DRAGAN30.0020.03.2021
BIDENBAH ARMIN30.0023.03.2021
TOŠIĆ MILE30.0025.03.2021
PETROVIĆ DUŠAN30.0027.03.2021
SAVIĆ NENAD30.0028.03.2021
PODLAVICKI JAROSLAV30.0028.03.2021
ZEKOVIĆ ZORAN60.0028.03.2021
BRAKOČ DARKO30.0029.03.2021
GAVRILOVIĆ DEJAN30.0004.04.2021
ĆOJANOVIĆ LAZO30.0006.04.2021
KASAVICA RANKO30.0023.04.2021
ZORCIC LAZAR51.0008.05.2021
BANDA IGOR30.0008.05.2021
LEPOTIĆ DRAGAN30.0017.05.2021
MIHOLJČIĆ ŽIVKO30.0025.05.2021
TOTAL:883.00

Donacije preko racuna:

ImeSuma EURDatum
TASLMAN JASMINKO51,0314.03.2021
ĐORĐEVIĆ PETAR85,0515.03.2021
NIKITOVIĆ DUŠKO51,0315.03.2021
JELENIĆ JOVICA51,0315.03.2021
STANOJEVIĆ LAZAR30,0215.03.2021
ČORBIĆ VLADIMIR DRAGOLJUB30.0015.03.2021
BIBIĆ DRAGAN30.0015.03.2021
PAVLOVIĆ BOŽA30,6216.03.2021
PETROVIĆ IGOR30,6216.03.2021
EICHLINGER UDO102,0617.03.2021
JEVTOVIĆ NENAD170,1017.03.2021
ALEKSIĆ JOVAN30.0027.03.2021
DRAŠKOVIĆ NENAD30.0005.04.2021
GRUJIĆ MARKO30.0027.04.2021
LUGONJA ZORAN30.0013.05.2021
NIKOLA VRHOVAC200.0015.06.2021
TOTAL963,95

Uplaćeni avansi godišnje članarine:

ImeSuma EURDatum
STANIŠIĆ MIODRAG 2022160,0016.03.2021
DRAGOVIĆ MILISAV Gvozdeni  2022, 2023320.0018.03.2021
ŽIVANIĆ NIKOLA 2022, 2023320.0018.03.2021
BIDENBAH ARMIN 2022160.0023.03.2021
DEBELJKOVIĆ MILOŠ 2022 polovina80.0005.04.2021
KOLONJA BOŽO 2022160.0023.05.2021
ROJKA ĐURICA  2022160.0002.06.2021
TOTAL:1360.00

UKUPNO SKUPLJENO SREDSTAVA:  3.206,98 EUR