SPISAK ČLANOVA KOJI SU DELIMIČNO IZMIRILI OBAVEZU

SPISAK ČLANOVA UDRUŽENJA KOJI SU DELIMIČNO IZMIRILI OBAVEZU UPLATE GODIŠNJE ČLANARINE ZA KORIŠĆENJE VEZA

 

Do 08.05.2021. godine delimične uplate za 2021. godinu uplatila su 28  članova i ostalo je da uplate ostatak obaveza u iznosu od 2.616,61 evra u iznosima prikazanim u tabeli:

PREZIME I IMERAČUNBLAGAJNADUG ZA 2021.
2ALEKSIĆ JOVAN85.5074.50
5BANDA IGOR80.8079.20
6BIBIĆ DRAGAN80.0379.97
8BRAKOČ DARKO220.00160.00
9BUKUMIROVIĆ IVAN80.0379.97
10VELIČKOVIĆ ZORAN150.00100.00
11VEREBI LOVRA (Vladimir???)80.0080.00
18VUČINIĆ ŽELJKO80.0080.00
19GAVRILOVIĆ DEJAN85.0574.95
20GAJIĆ ĐORĐE80.0080.00
26DRAŠKOVIĆ NENAD83.7676.24
27DUKIĆ RADE80.0080.00
32ERLAUER VLADIMIR – Lacika250.04159.96
37ZINAJIĆ DRAGAN100.00150.00
38ZLIČIĆ MARKO85.05114.95
43JELENIĆ JOVICA100.3659.64
47KASAVICA RANKO79.9580.05
56MILOJKOVIĆ MIŠA204.12205.88
66OBRADOVIĆ MIROSLAV85.0574.95
68PAVLOVIĆ BOŽA90.1589.85
70PETROVIĆ IGOR110.56109.44
72RAJIĆ SRĐAN120.0040.00
77SAVIĆ TOMA100.0060.00
82STEFANOVIĆ BATA – BOJAN – LAZAR102.0697.94
88TODOROVIĆ IGOR90.0090.00
90TURČINOVIĆ DRAGIŠA80.0080.00
95HERIJAVEC ZDRAVKO80.0080.00
98CEROVSKI  VIKTOR80.8079.20

Zahvaljujemo se svima koji su izmirili deo svojih godišnjih obaveza.
Pozivamo članove koji su uplatili deo svojih obaveza a ne nalaze se u ovoj tabeli da UO dostave dokaze o izvršenim uplatama kako bismo ispravili grešku.
Isto tako molimo članove čija imena se nalaze u tabeli a primetili su odstupanje u iznosima koje su uplatili i iskazanom ostatku duga za 2021. godinu da se jave UO i dostave dokaze o izvršenim uplatama kako bismo ispravili grešku.

 

U Starom Slankamenu, 07.04.2021.
UPRAVNI ODBOR UDRUŽENJA

NAPOMENA:

U tabeli su prikazani brojevi sa decimalama – radi se o obračunu dinarske protivvrednosti po srednjem kursu NBS na dan izvršenja uplate od strane člana udruženja.