SAOPŠTENJE UO I NO VEZANO ZA UPLATU ČLANARINE

SPISAK ČLANOVA UDRUŽENJA KOJI NISU IZMIRILI OBAVEZU UPLATE GODIŠNJE ČLANARINE (DELIMIČNO ILI U PUNOM IZONOSU) ZA KORIŠĆENJE VEZA U 2021. GODINI

Do 30.05.2021. godine ukupno 19   članova udruženja nije izmirilo obavezu uplate godišnje članarine za 2021. godinu (delimično ili u celosti) u ukupnom iznosu od 3.170 evra  u iznosima prikazanim u tabeli:

PREZIME I IMEUKUPNO
ANĐELKOVIĆ MARKO160.00
VIDANOVIĆ DANE160.00
VIŠNJEVAC DARKO160.00
VRHOVAC NIKOLA160.00
VUKOJEVIĆ MILAN (Vule)160.00
GLIŠOVIĆ DRAGOLJUB60.00
EGLENDŽIJA DUŠAN250.00
ŽIVANOVIĆ SINIŠA160.00
JANEKOVIĆ GORAN180.00
JEVDOVIĆ BRANISLAV160.00
JOCKOVIĆ BORO Englez160.00
KRSMANOVIĆ STANKO160.00
MAJSTOROVIĆ RAJKO220.00
MARDŽOKIĆ PREDRAG220.00
MASLAĆ MILAN160.00
MILOŠEVIĆ DRAŽEN – Da li je član?160.00
NIKOLIĆ ŽARE160.00
STRAŽIVUK BORA160.00
SUZIĆ DRAGAN160.00
3,170.00

Pozivamo članove koji su izmirili svoje obaveze a njihova imena se nalaze u ovoj tabeli da UO dostave dokaze o izvršenim uplatama kako bismo ispravili grešku.
Isto tako molimo članove čija imena se nalaze u tabeli a primetili su odstupanje u iznosima koje treba da uplate da se jave UO radi usaglašavanja, kako bismo ispravili grešku.

 

U Starom Slankamenu, 30.05.2021.                                     UPRAVNI ODBOR UDRUŽENJA

NAPOMENE:

  • U tabeli su prikazani brojevi sa decimalama – radi se o obračunu dinarske protivvrednosti po srednjem kursu NBS na dan izvršenja uplate od strane člana udruženja.
  • Podsećamo na stav UP i NO da pitanje počasnih članova treba da reši Skupština udruženja. Do donošenja odluke Skupštine kojom će biti odlučeno da li i ko će biti počasni član i da li će njihove obaveze iz perioda pre donošenja odluke biti brisane, UO, uz saglasnost članova NO, članove koji sebe smatraju počasnim članovima, tretiraju kao sve ostale redovne članove i vode u evidenciji obaveze koje imaju i ostali članovi.
  • Pozivamo članove čija imena nisu napisana ispravno da nam se jave radi unošenja ažurnih podataka o članovima.