SAOPŠTENJE UO I NO VEZANO ZA UPLATU ČLANARINE

SPISAK ČLANOVA UDRUŽENJA KOJI NISU IZMIRILI OBAVEZU UPLATE GODIŠNJE ČLANARINE (DELIMIČNO ILI U PUNOM IZONOSU) ZA KORIŠĆENJE VEZA U 2021. GODINI

Do 07.04.2021. godine ukupno 39 članova udruženja nije izmirilo obavezu uplate godišnje članarine za 2021. godinu (delimično ili u celosti) u ukupnom iznosu od 6.830 evra u iznosima prikazanim u tabeli:

PREZIME I IMEUKUPNO
3ANĐELKOVIĆ MARKO160
11VEREBI LOVRA (Vladimir???)160
12VIDANOVIĆ DANE160
13VIŠNJEVAC DARKO160
14VRHOVAC NIKOLA160
15VUKAS DRAGAN160
16VUKOVIĆ DRAGOMIR (Vuja)160
17VUKOJEVIĆ MILAN (Vule)160
18VUČINIĆ ŽELJKO160
22GLIŠOVIĆ DRAGOLJUB160
30EGLENDŽIJA DUŠAN250
34ŽIVANOVIĆ SINIŠA160
40JANEKOVIĆ GORAN180
41JEVDOVIĆ BRANISLAV160
44JOVANDIĆ NIKOLA160
45JOCKOVIĆ BORO Englez160
49KRSMANOVIĆ STANKO160
53MAJSTOROVIĆ RAJKO220
55MARDŽOKIĆ PREDRAG220
56MASLAĆ MILAN160
57MILOJKOVIĆ MIŠA410
58MILOŠEVIĆ DRAŽEN – Da li je član?160
60MIRKOVIĆ MIROSLAV160
61MIHAILOVIĆ MIOMIR160
64NEŠKOVIĆ BOGDAN160
66NIKOLIĆ ŽARE160
74RAJIĆ SRĐAN160
77RUDNIEV ANDREJ160
80SMILJANIĆ DRAGAN-LAZOVIĆ-MOMIROV220
84STEFANOVIĆ BATA – BOJAN – LAZAR200
85STOJANJAC PETAR160
86STRAŽIVUK BORA160
87SUZIĆ DRAGAN160
88TODOROVIĆ IGOR180
90TURČINOVIĆ DRAGIŠA160
92FRENCEL SMILJA – UVE160
96HRIC MIŠA220
97HUĐEC MARTIN30
99COJANOVIĆ LAZO220

Pozivamo članove koji su izmirili svoje obaveze a njihova imena se nalaze u ovoj tabeli da UO dostave dokaze o izvršenim uplatama kako bismo ispravili grešku.
Isto tako molimo članove čija imena se nalaze u tabeli a primetili su odstupanje u iznosima koje treba da uplate da se jave UO radi usaglašavanja, kako bismo ispravili grešku.

 

U Starom Slankamenu, 07.04.2021.                                     UPRAVNI ODBOR UDRUŽENJA

NAPOMENE:

  • U tabeli su prikazani brojevi sa decimalama – radi se o obračunu dinarske protivvrednosti po srednjem kursu NBS na dan izvršenja uplate od strane člana udruženja.
  • Podsećamo na stav UP i NO da pitanje počasnih članova treba da reši Skupština udruženja. Do donošenja odluke Skupštine kojom će biti odlučeno da li i ko će biti počasni član i da li će njihove obaveze iz perioda pre donošenja odluke biti brisane, UO, uz saglasnost članova NO, članove koji sebe smatraju počasnim članovima, tretiraju kao sve ostale redovne članove i vode u evidenciji obaveze koje imaju i ostali članovi.
  • Pozivamo članove čija imena nisu napisana ispravno da nam se jave radi unošenja ažurnih podataka o članovima.