FINANSIRANJE NOVIH PONTONA – POZIV UO ČLANOVIMA UDRUŽENJA

SAOPŠTENJE UO

Pozivajući se na inicijativu većeg broja članova udruženja da se donacijama pomogne izgradnja novih pontona, Upravni odbor, uz saglasnost Nadzornog odbora objavljuje ovaj

POZIV

1.
Uvažavajući inicijativu članova udruženja nautičara „Stari Slankamen“ da članovi doniraju sredstva za potrebu izrade novih pontona i njihovu registraciju, UO poziva članove udruženja, koji su u mogućnosti, da u periodu od 15.03. do 30.04.2021. u korist računa udruženja uplate dinarsku protivvrednost iznosa od 30 evra.

2.
Ukoliko neko od članova ima mogućnost da uplati. godišnju članarinu unapred, da to učini za onoliko godina koliko može. Ove uplate smatraće se konačnim i neće se menjati ukoliko u narednim godinama budu utvrđeni novi iznosi godišnjih članarina u periodu za koji je plaćeno unapred.
3.
Unapred se zahvaljujemo svim donatorima, čija imena će biti redovno objavljivana na novoj stranici našeg veb-sajta, bez obzira na iznos donacije.

Sva uplaćena sredstva biće upotrebljena za izgradnju novih pontona i njihovu registraciju.

Objavljivanjem ovakve odluke pružamo priliku svima koji žele i mogu da plate, pri čemu nikom ne postavljamo obavezu.

Upravni odbor
14.03.2021