Komentar UO na dopis Zorana Veličkovića

KOMENTAR ČLANOVA UPRAVNOG I NADZORNOG ODBORA
NA IMEJL DOPIS ZORANA VELIČKOVIĆA
U SKLOPU PRIPREMA ZA REDOVNU GODIŠNJU SKUPŠTINU
UDRUŽENJA NAUTIČARA „STARI SLANKAMEN“
04.01.2021.

 

Dana 03.01.2021. u večernjim časovima, članovi UO dobili su dopis Zorana Veličkovića, člana udruženja, u kojima je izneo svoja viđenja dosadašnjeg toka diskusija u vezi sa pripremama za sprovođenje redovne godišnje Skupštine udruženja.

 

Zbog dužine dopisa i različitih pokrenutih tema, u nastavku će Veličkovićeva poruka biti podeljena na delove koji će biti komentarisani i na koje će biti dati odgovori.

Napomena: Originalan tekst Zorana Veličkovića štampan je uvučeno, plavom bojom, kurzivom, kako bi se razlikovao od odgovora i komentara članova UO i NO, i na njemu nisu vršene nikakve jezičke i pravopisne ispravke.

 

From: Zoran Velickovic
Sent: 03 January 2021 19:39
To: info@marinaslankamen.org
Subject:

 

Gospodo rukovodioci nije fer da pišete kako vas vređam. Nađite gde sam se obratio lično bilo kom pojedincu u rukovodstvu kluba ja ću se izvinuti a da predhodno nisam vređan. Postoje svi zapisi.

 

U dosadašnjim komentarima nigde, ni jednom rečju, članovi UO i NO nisu se požalili na vređanje.

Kao član kluba imam valjda pravo da mislim različito.

Pravo na iznošenje mišljenja nikada nikom nije osporeno od strane UO i NO.

To što mislim različito od vas naznači da ja nepodržavam rukovodstvo kluba. To nigde nisam izneo kao mišljenje i ničim nisam pokazao već suprotno.

Različito mišljenje nije sporno, ali ako neko po svemu ima drugačije mišljenje onda se ne može reći da ta osoba podržava ono što rade UO i NO.

Nikada dosada nisam učestvovao u nekom udruženju a bilo ih je mnogo a da na održavanju godišnjih skupština nije napisan broj članova broj prisutnih i broj za i protiv prilikom odlučivanja.

Na komentar o sadržini i izgledu zapisnika već je dat detaljan odgovor i nema smisla ponavljati već saopšteno.

Gospodin Lazar je na toj skupštini od prošle godine izabran od strane skupštine i tačno je da je Lazar tada izabran za člana UO i nije rečeno da on ništa nesme da radi dok Petar ne izvrši primopredaju sa Dušanom.

Lazar Stanojević je izabran odlukom Skupštine sa mandatom koji počinje 1. jula 2020. godine, po stupanja na snagu odluke o razrešenju Dušana Eglendžije posle ostavke koju je podneo.

Koliko se sećam Lazar se odmah uklhučio u rad kluba a ne u junu što je i dobro za klub. Svi znamo da smo ovde ilegalno i znamo da Dušan nije hteo da legalizuje marinu i zato je prvenstveno i smenjen. To nije sporno.

Lazar Stanojević se u rad udruženja uključio mnogo ranije, trudeći se da pomogne prevazilaženju velikih razlika u mišljenjima o načinu rešavanja problema u udruženju ali do 1. jula nije imao mandat da učestvuje u donošenju bilo kojih odluka niti da u ime Udruženja nastupa pred trećim licima.

Pontoni koji odgovaraju propisima migu da se registruju bilo gde. Nemora ni na ovom prostoru. Oni nemaju veze sa mestom postavljanja koliko ja znam.

Ovo je samo konstatacija koju ne možemo osporavati ali koja je potpuno nebitna za pripremu Skupštine pa o njoj nema smisla diskutovati.

Što se tiče odnos kluba sa Vojvodina vode svi znamo kako su nas tretirali zbog predhodnog predsednika kluba. Umeđuvremenu je izmenjeno pa nemožete da završite ništa u Vojvodina vode dok se nepita opština i neda saglasnost.
Naš položaj u opštinu neznam ali smatram da sigurno postoje ljudi u klubu koi bi možda mogli svojim autoritetom i da pomognu da to rešimo.

UO i NO su svesni poremećenih odnosa u ranijem periodu i trude se da ponovo uspostave saradnju sa JP Vode Vojvodine. U tom smislu, Lazar Stanojević je posetio ovo preduzeće, obavio razgovor sa nekoliko nadležnih službenika i o toku i sadržini razgovora izvestio članove UO i NO i na osnovu toga su dogovorene naredne aktivnosti.
Petar Đorđević je obavio razgovore u Opštini Inđija i na osnovu svega toga u ranijim komentarima i u tekstu predloga izveštaja o radu u 2020. i planovima rada 2021. rečeno je u kom pravcu će biti sledeće aktivnosti.

Molje mišljenje je da UO ima dosta negativan stav prema članovima udruženja i ponaša se da sve što se predloži nevalja u startu što se i vidi kad sam ja upitanju. Nijednog trenutka nisam dobio odgovor na ono što sam pitao već se to prebacilo na neke druge vode koje nisu bitne za klub.

Ovo je još jedan lični doživljaj koji ne vredi komentarisati zato što to jednostavno nije istina. Sve što je Zoran Veličković napisao, pažljivo je razmotreno i dati su odgovori ali je problem što on te odgovore ne prihvata jer misli da je on u pravu i da sve treba da bude onako kako on misli.

Gospodo rukovodioci ponavljam ja nemam ništa protiv vašeg rada . Smatram da Vi treba da izađete sa predlozima i da nam to ponudite na odlučivanje ali konkretnim predlozima a ne ovako gde je svaka odluka bez konkretnog značenja može da znači bilo šta od navedenog jer se navede sve pa onda se odgovori kako nisi čitao tamo piše . Zato smatram da svaka odluka mora da ima sve što je potrebno da bude konkretna ipravosnažna. Ovako donete odluke kao na prošloj skupštini mogu svuda da prođu jer nemaju ništa sporno sa zakomom ali nemaju ništa pravno obavezujuće za članove rukovodstva.

Ni ovo ne zaslužuje odgovor jer se ponavlja lični zahtev da UO i NO rade na način na koji to zamišlja Veličković.
UO i NO rade na način za koji smatraju da je ispravan. Skupština će svojim glasovima ili dati saglasnost na rad sadašnje uprave ili će joj uskratiti poverenje i izabrati nove članove ova dva odbora.

Što se tiče popisa imovine ako vi mislite da su postojeći pontoni koje ste zatekli od strane predhodnog rukovodstva nebitni i tretirate ih hao šrafcigere nemam ništa protiv samo mislim da su pravljeni od novca članova kluba.
Ja sam od skora u klubu samo koliko znam to nije nešto što je palo sa neba i što treba olako otpisati i ne odlučiti na skupštini jer to je ipak imovina članova udruženja.

Više puta je naglašeno da je pitanje imovine udruženja regulisano zakonom. U Zakonu o sportu je decidno navedeno da imovina udruženja nije ničija privatna imovina. U tom smislu, obratili smo se Ministarstvu omladine i sporta i dobili i dodatno tumačenje na pitanje čija je imovina koju su pojedini članovi uneli u udruženje i ko ima pravo raspolaganja tom imovinom.
O tome je podnet izveštaj na prethodnoj Skupštini i jasno je rečeno da imovina koju su u udruženje uneli osnivači pripada udruženju.
I pored toga, pojedinci, posebno Dane Videnović, nastavili su da ističu da su pontoni koje su napravili njihovi, iako je udruženje u prethodnim godinama svojim sredstvima održavalo te pontone, koji sada i da se obnove ne bi mogli biti registrovani. Zbog toga su udruženju nepotrebni i stavljeni „vlasnicima“ na raspolaganje, a udruženje će iz sopstvenih prihoda napraviti nove u skladu sa važećim propisima.

U ovakom trenutku kada se nepovećava članarina zbog mira u klubu UO miže doneti i odluku da proda but zašto stare pontone kako bi rešila goruća pitanje jer mnogi članovi naprimer nežela da daju novac. Ovo isključivo navodim kao primer a ne kao stvarnu realnost.

Odluka o zadržavanju visine članarine nije doneta radi mira u klubu već zato što realno ne postoji potreba da se to učini u trenutku kada se ne znaju stvarni troškovi buduće legalizacije. Kad ti troškovi budu poznati, obratićemo se članstvu i dogovoriti kako da potrebna nedostajuća sredstva obezbedimo.

Hteo bih da ukažem i na nešto što Vi u rukovodstvu i znate ali većina članova nezna a to nepiše u statutu . Radi se o odgovornosti članova udruženja . Nigde nepiše zašta svojom ličnom imovinom odgovaraju svi članovi udružrnja zašta članovi UO a zašta predsednik UO za nanetu štetu od strane kluba nekom drugom .
Možda to i nemora da piše ali ipak terba sa nekim stvarima upoznati članove udruženja možda bi onda i podržali nekr odluke UO i trudili se da one zažive.

Ovaj komentar pokazuje da ga je pisao neko ko misli da poznaje zakone. Radi se o tome da su lična i kolektivna odgovornost regulisane sa više zakona, a na rad udruženja odnose se prvenstveno regulative iz Zakona o sportu koje su morale biti uzete u obzir prilikom izrade Statuta udruženja.
Statut udruženja, i posle nedavnih izmena, prošao je strogu kontrolu pravne službe APR-a i potpuno je usaglašen sa zakonima Republike Srbije pa je kao takav i overen i nalazi se objavljen u APR-u.
Za svoje poslovanje odgovaraju i Udruženje, kao pravno lice, i predsednik UO, kao ovlašćeno lice.
Za nepravilnosti u radu pravno lice može biti kažnjeno kaznama koje mogu biti i do milion dinara, a ovlašćeno lice kaznama od 50 do 100 hiljada dinara. Sve je to poznato članovima UO i NO i zato veoma vode računa o tome šta i kako rade i svojim radom se trude da zaštite i udruženje i ovlašćeno lice od bilo kakvih sankcija.

Još jednom nemam nameru nikoga da vređam niti da se sa nekim nadpisujem samo želim da neka moja mišljenja shvatite dobronamerno za klub i nikako protiv vas. Drugarski pozdrav
Zoran Veličković  ul. Radnička 62 Nova Pazova  a ne Beograd.

I članovi UO i NO su se u svojim odgovorima trudili da se Veličkoviću obraćaju s dužnim poštovanjem i da na svaki njegov komentar odgovore u najboljoj nameri. Članovi UO i NO nisu u mogućnosti i nemaju nameru da teraju Veličkovića da razmišlja kao i oni. Njegovo mišljenje je samo njegova stvar i njegovo pravo.
Nadamo se samo da neće ponovo da nam se javlja ponavljajući iste stavove jer nepotrebno gubimo vreme vraćajući se na nešto što je već rečeno. Suviše je mnogo drugih poslova koje treba uraditi pa pozivamo Veličkovića da nam se ponovo javi kad bude imao neki novi komentar ili predlog. Mi ćemo ih razmotriti i ponovo odgovoriti.

U ime članova UO i NO tekst za objavljivanje pripremio

Lazar Stanojević, član UO

 

 

U Starom Slankamenu,

04.01.2021.