Zaduzenja članova za 2021. godinu

Postavljamo spisak članarine za 2021 godinu:

ČLANARINA ZA PLOVILA:

No   Ime i prezime                                             Obaveza
1      AVRAMOVIĆ ALEKSANDAR                   160.00
2      ALEKSIĆ JOVAN                                      160.00
3      ANĐELKOVIĆ MARKO                            160.00
4      BABIĆ NIKOLA-SOSA (BRANKO)           380.00
5      BANDA IGOR                                           160.00
6      BIBIĆ DRAGAN                                        160.00
7      BIDENBAH ARMIN                                   160.00
8      BRAKOČ DARKO                                     220.00
9      BUKUMIROVIĆ IVAN                               160.00
10    VELIČKOVIĆ ZORAN                               250.00
11    VEREBI LOVRA (Vladimir)                       160.00
12    VIDANOVIĆ DANE                                   160.00
13    VIŠNJEVAC DARKO                                160.00
14    VRHOVAC NIKOLA                                  160.00
15    VUKAS DRAGAN                                     160.00
16    VUKOVIĆ DRAGOMIR (Vuja)                  160.00
17    VUKOJEVIĆ MILAN (Vule)                       160.00
18    VUČINIĆ ŽELJKO                                    160.00
19    GAVRILOVIĆ DEJAN                               160.00
20    GAJIĆ ĐORĐE                                         160.00
21    GAŠIĆ ŽELJKO                                        160.00
22    GLIŠOVIĆ DRAGOLJUB                          160.00
23    GRUJIĆ MARKO                                      160.00
24    DEBELJKOVIĆ MILOŠ                             160.00
25    DRAGOVIĆ MILISAV                                160.00
26    DRAŠKOVIĆ NENAD                               160.00
27     DUKIĆ RADE                                           160.00
28     ĐORĐEVIĆ PETAR                                     0.00 ***
29     EGLENDŽIJA DUŠAN                              250.00
30     EICHINGER UDO                                     250.00
31     ERLAUER VLADIMIR – Lacika                 410.00
32   ŽIVANIĆ NIKOLA (Slobodan Živanić)         160.00
33   ŽIVANOVIĆ SINIŠA                                    160.00
34   ZAFIROV KIRIL                                          160.00
35   ZEKOVIĆ ZORAN                                      160.00
36   ZINAJIĆ DRAGAN                                      250.00
37   ZLIČIĆ MARKO                                          200.00
38   ZORČIĆ LAZAR                                        160.00
39   JANEKOVIĆ GORAN                                180.00
40    JEVDOVIĆ BRANISLAV                          160.00
41    JEVTOVIĆ NENAD                                   200.00
42   JELENIĆ JOVICA                                     160.00
43   JOVANDIĆ NIKOLA                                 160.00
44   JOCKOVIĆ BORO Englez                       160.00
45   JURANOVIĆ ZORAN                               220.00
46   KASAVICA RANKO                                 160.00
47    KENING SAŠA                                        160.00
48    KOLONJA BOŽO                                    160.00
49    KRSMANOVIĆ STANKO                        160.00
50    KUBEČKA MILAN                                   250.00
51    LEPOTIĆ DRAGAN                                380.00
52    MAJSTOROVIĆ RAJKO                         220.00
53    MARKOVIĆ ČEDA                                 380.00
54    MARDŽOKIĆ PREDRAG                       220.00
55    MASLAĆ MILAN                                    160.00
56    MILOJKOVIĆ MIŠA                                410.00
57    MILOŠEVIĆ DRAŽEN                            160.00
58    MILJKOVIĆ RADIŠA                              160.00
59    MIRKOVIĆ MIROSLAV                          160.00
60    MIHAILOVIĆ MIOMIR                            160.00
61    MIHOLJČIĆ ŽIVKO ŽARKO                   220.00
62    MIŠČEVIĆ PETAR                                 160.00
63    NEŠKOVIĆ BOGDAN                            160.00
64    NIKITOVIĆ DUŠKO                                   0.00 ****
65    NIKOLIĆ ŽARE                                      160.00
66    OBRADOVIĆ MIROSLAV                      160.00
67    OSTOJIĆ ALEKSA                                 160.00
68    PAVLOVIĆ BOŽA                                   180.00
69    PETKOVIĆ SLOBODAN                        160.00
70    PETROVIĆ IGOR                                   220.00
71    PEŠUT ZORAN Gvozdeni                     160.00
72    PODLAVICKI JAROSLAV                      160.00
73    RAJIĆ SRĐAN                                       160.00
74     RANKOVIĆ BRANISLAV                      160.00
75    ROJKA ĐURICA                                    160.00
76    RUDNIEV ANDREJ 1                            160.00
77    SAVIĆ NENAD                                      160.00
78    SAVIĆ TOMA                                         160.00
79    SMILJANIĆ DRAGAN                            220.00
80    STANIŠIĆ MIODRAG                            160.00
81    STANOJEVIĆ LAZAR                           160.00
82    STEVANOVIĆ SRETA                           200.00
83    STEFANOVIĆ BATA – BOJAN              200.00
84    STOJANJAC PETAR                             160.00
85    STRAŽIVUK BORA                               160.00
86    SUZIĆ DRAGAN                                   160.00
87    TADIĆ IVAN                                           220.00
88    TASLMAN JASMINKO                          160.00
89    TODOROVIĆ IGOR                              180.00
90    TOŠIĆ MILE                                          220.00
91    TURČINOVIĆ DRAGIŠA                       160.00
92    TURČINOVIĆ RADE                             250.00
93    FRENCEL SMILJA – UVE                     160.00
94    HEMUN SAŠA (ALEKSANDAR)           160.00
95    HEMUN SVETA                                     160.00
96    HERIJAVEC ZDRAVKO                        160.00
97    HRIC MIŠA                                            220.00
98   HUĐEC MARTIN                                   160.00
99   CEROVAC VIKTOR                               160.00
100  COJANOVIĆ LAZO                                220.00
101  ČORBIĆ VLADIMIR DRAGOLJUB        160.00
102  ŠOLAK VLADA                                      180.00
103  ŠURBATOVIĆ TOMA                            160.00
104  DJURICIC MILAN                                   160.00

ČLANARINA ZA PRIKOLICE

No   Ime I prezime                                           Obaveza
1     VELIČKOVIĆ ZORAN                             180.00
2     VUJANKIĆ MILAN LALA                         180.00
3     VUKOJEVIĆ MILAN (Vule)                     180.00
4     GAVRILOVIĆ DEJAN                             180.00
5     EGLENDŽIJA DUŠAN                            180.00
6     MARKOVIĆ ČEDA                                  180.00
7     MILJEVIĆ braća                                      180.00
8     PAČANIN MILAN                                         0.00 *****
9     PETKOVIĆ SLOBODAN                          180.00
10   PETROVIĆ DUŠAN Ćule                             0.00 ******
11    STANOJEVIĆ LAZAR                             180.00

Postavljamo spisak zaduzenja članova za 2021. godinu
Objasnjenje:
***      Djordjevic Petar Uplatio 2020 za 2020 i 2021 godinu
****     Dusko Nikitovic Uplatio 2020 za sledece 4 godine unapred
*****   Pacanin Milan Uplatio u decembru 2020 za 2021 godinu
******  Petrovic Dusan Uplatio u decembru 2020 za 2021 godinu

NAPOMENA:
Skupština će odlučiti o statusu počasnih članova i njihive obaveze će.biti iskazane u skladu sa odlukom Skupštine.

Uplata članarine se vrši:

1. Prako računa:

UDRUŽENJE NAUTIČARA STARI SLANKAMEN
PIB 103163790 , Matični broj 08802360
Raiffeisen Bank
Tekući račun: 265-221031000027867
Naznaciti: Uplata članarine za 2021 godinu

2. Uplatama na blagajni Udruženje

Cene su izrazene u EUR dok se plaćanje vrsi po srednjem kursu Narodne Banke Srbije na dan plaćanja.

Važna napomena:
Godišnja članarina se može platiti u najviše dve rate, pri čemu prva rata treba da bude uplaćena do 30.03.2021 a druga rata do 30.09.2021.god.

VAŽNO UPOZORENJE
Svi članovi svi koji nemaju nameru da koriste vez za 2021 to treba napismeno da sapošte UO najkasnije do 01.03.2021.g i u tom slučaju nemaju obavezu plaćanja članarine za svoj pramčani ili bočni vez vec plaćaju članarinu za tekuću godinu samo 30 evra, kao članovi bez plovila.