Godišnji izveštaj – predlog – 2020

GODIŠNJI IZVEŠTAJ O RADU TOKOM 2020. GODINE

I PLAN RADA ZA 2021. GODINU

– P R E D L O G –

 

 

Kada je došlo do promene u sastavu UO i NO, u decembru 2018. godine na vanrednom zasedanju Skupštine, nova uprava je zatekla više problema u organizaciji i načinu poslovanja Udruženja. Bilo je potrebno dosta vremena da se sagleda većina problema, da se analiziraju njihovi uzroci i da se pronađu načini njihovog prevazilaženja.

U prvoj godini svog rada, UO i NO su uspeli da izmire zaostale obaveze Udruženja, izmiren je dug u visini od oko četiri hiljada evra, zamenjene su daske na drugom nizu pontona, potpuno su zamenjene daske na centralnom pontonu i potkonstrukcija (radovi u vrednosti od oko dve hiljade evra), rešeni problemi nekolicine članova u vezi s mestima za privezivanje njihovih plovila, uz minimalno uvećanje godišnje članarine od početka 2020. godine.

U toku 2020. godine postalo je jasno da je Udruženje, zbog neadekvatnog rada ranije uprave dovedeno u stanje da se sve aktivnosti obavljaju vaninstitucionalno i da je Udruženje potpuno izgubilo legitimitet koje je imalo. Obaveze po ranije zaključenim ugovorima sa Opštinom Inđija i preduzećem Vode Vojvodine nisu izmirivane u prethodnih nekoliko godina (radilo se o uplatama iznosa od ukupno oko 3.000 dinara godišnje) i danas se privezište u Starom Slankamenu vidi samo iz satelita ali ga nigde nema u okviru pravnog sistema Republike Srbije, osim u APR-u, gde je registrovano (sad je potrebno ponovo proći zakonsku proceduru, licitaciju…).

Na zasedanju Skupštine Udruženja u februaru 2020. godine izvršene su izmene Statuta i članova UO i NO, s tim što je Dušan Eglendžija nastavio da obavlja dužnosti predsednika i ovlašćenog lica Udruženja do maja meseca kada ga je u UO zamenio Lazar Stanojević i kada je Petar Đorđević izabran za novog predsednika UO i postao lice ovlašćeno za zastupanje. Dušan Eglendžija je nastavio da doprinosi radu Udruženja prihvativši se dužnosti menadžera privezišta.

Članovi UO i NO su sproveli proceduralne izmene u APR-u u zakonskim rokovima i nastavili su aktivnosti na sređivanju i poboljšanju stanja u Udruženju.

Aktivnosti su se odvijale u dva glavna pravca:

  1. Aktivnosti na povećanju bezbednosti i poboljšanju uslova u privezištu u Starom Slankamenu,
  2. Ispravljanje nepravilnosti vezanih za uplate članarina i korišćenja veznih mesta.

S obzirom na to da je Udruženje u prethodnom periodu prestalo da izmiruje obaveze po osnovu zaključenih ugovora, nužno je bilo regulisanje odnosa sa Opštinom Inđija i preduzećem Vode Vojvodine.

U tom smislu, obavljeni su razgovori sa organima Opštine Inđija, organizovan je sastanak u preduzeću Vode Vojvodine. Ti sastanci su odredili i naredne aktivnosti Udruženja.

Nužno je napraviti nove pontone, u skladu sa važećim propisima, kako bi Udruženje moglo da ih registruje kod nadležnih organa i po tom osnovu obnoviti ugovor o plaćanju zakonom propisanih taksi za korišćenje vodnog i priobalnog prostora sa preduzećem Vode Vojvodine, s jedne strane, i regulisati pravo korišćenja obalskog dela zemljišta u vlasništvu Opštine Inđija.

Članovi UO i NO su zaključili da potrebne aktivnosti ne bi bilo moguće sprovesti bez znatnog povećanja godišnje članarine i zato su izabrali drugi put. Sa predsednikom UO postignut je dogovor da on sopstvenim sredstvima finansira izradu novih pontona pa je s njim u tom smislu zaključen ugovor o beskamatnom zajmu koji će Udruženje vratiti u periodu od tri godine.

Zahvaljujući tom aranžmanu, delom sopstvenim sredstvima a delom iz pozajmice, napravljeno je sedam potpuno novih pontona dimenzija 8 h 2 metra (četiri finansirana sopstvenim sredstvima) i repariran je jedan dimenzija 6 h 2 metra.

Na samom početku radova, u Stari Slankamen pozvani su predstavnik kapetanije iz Beograda i predstavnik Uprave za brodove sa kojima su obavljeni razgovori i koji su izvršili preliminarne preglede započetih radova i dali svoje sugestije o daljem radu.

Svi novi pontoni su napravljeni od sertifikovanih plovaka izrađenih od posebno otporne plastike, a gazišta su napravljena od ruskog ariša čija trajnost se procenjuje na više od deset godina.

Napravljeno je i šest novih šetnih staza za pramčane vezove korišćenjem sertifikovanih plovaka, na svakoj stazi po dva bureta (i to je urađeno iz sopstvenih sredstava).

Završena je zamena fosni na drugom nizu pontona.

Zamenjene su fosne i noseće grede za šetnu stazu pored klupskih prostorija.

Napravljena su dva VIP mesta uz glavni ponton.

Zamenjene su tri sajle koje drže oba reda pontona.

Od ostalih radova treba reći da je izvršena popravka menjača i zamenjeno je ulje u traktoru. Povećan je i broj kamera za nadzor, napravljen je veb sajt Udruženja i postavljene su plastične folije kojima je zatvorena terasa – sve ovo je poklon Duška Nikitovića.

Bilo je i drugih donatora tokom godine, čija pomoć je bila ili u gotovom novcu ili u poklonima (npr. metalne zaštitne ograde upotrebljene za izgradnju pontona koje je obezbedio Predrag Mardžokić). Petar Đorđević je donirao laptop, štampač i džip i td.

Tokom godine na obezbeđenju i održavanju privezišta i klupskih prostorija radili su Milan Vukojević i Mile (Gašpar Ferenc) i Dušan Eglendžija, u svojstvu menadžera privezišta.

U novu godinu Udruženje ulazi bez gubitaka i neplaniranih dugova nastalih radom Udruženja.

Članovi UO i NO planiraju da tokom 2021. godine u potpunosti legalizuju rad Udruženja. U tom smislu, već od početka godine biće organizovana izrada projekata izvedenih pontona, zatečenog stanja objekata na lokaciji privezišta, a tokom godine biće regulisan odnos sa Opštinom Inđija i preduzećem Vode Vojvodine.

Za to će biti potrebna značajna sredstva, od kojih će najveći deo biti obezbeđen iz članarina članova Udruženja i donacijama koje ćemo pokušati da obezbedimo. Iz tog razloga, smatramo da nema potrebe da se povećava godišnja članarina na početku godine, a ukoliko se pokaže da je to nužno, u drugom delu godine biće korigovan iznos članarine ili će članovi Udruženja na drugi način obezbediti nedostajuća sredstva.

Kako bismo izbegli povećanje članarine, potrebno je da svi članovi redovno izmiruju svoje obaveze.

Primećeno je da u dosadašnjem periodu više članova nije izmirivalo svoje obaveze. Sa njima su članovi UO i NO obavili razgovore i pokazalo se da jedni nisu obaveze izmirivali zbog nekakvih dogovora koje su imali ranije sa Dušanom Eglendžijom, sa kojima nisu bili upoznati članovi UO i NO, dok su drugi sebe smatrali počasnim članovima pa iz tog razloga nisu plaćali članarinu, a treći članarinu nisu plaćali iz samo njima poznatih razloga.

U svim slučajevima u kojima je postojao neki trag o plaćanjima, donacijama i dogovorenim kompenzacijama, članovi UO i NO su ispoštovali dogovore koje je Dušan Eglendžija napravio sa nekim od članova, tako da neki članovi članarinu nisu platili za prethodni period, kao ni za tekuću godinu.

Tamo gde nije postojao nikakav trag, ostalo je da ti članovi sa Dušanom Eglendžijom razjasne ko je kome i šta uradio i obećao.

Više članova Udruženja ukazalo je na problem „počasnih članova“, a radi se o grupi najstarijih članova, od kojih su neki i osnivači Udruženja.

Kako u postojećoj dokumentaciji nema dokaza da su donete odgovarajuće odluke sa obrazloženjima na osnovu kojih bi neki članovi uživali status počasnih članova i po tom osnovu bili oslobođeni plaćanja godišnje članarine, članovi UO i NO smatraju da je to pitanje koje treba da reši Skupština.

Radi se o sledećim članovima, koji bi, prema veličini svojih plovila trebalo da plate godišnju članarinu u navedenim iznosima:

  1. Dušan Eglendžija – 250 evra
  2. Predrag Mardžokić – 220 evra
  3. Rajko Majstorović – 220 evra
  4. Dane Vidanović – 250 + 160 evra

Prema našoj evidenciji, članova koji plaćaju pramčani vez ima 84 i kada bi svi platili  bio bi to priliv u iznosu od 13.440 evra.

Članova koji plaćaju za bočni vez ima 26 i zbir njihovih uplata bio bi 6.170 evra.

Iznos koji ne plaćaju „počasni“ članovi je 1.100 evra – taj iznos treba da pokriju ostali članovi udruženja.

Ukupan prihod Udruženja od godišnjih članarina trebalo bi da je 19.610 evra, što znači da obaveze „počasnih“ članovi čine oko 5,7% ukupnog prihoda.

Mišljenje članova UO i NO je da status počasnog člana treba potvrditi Dušanu Eglendžiji i Predragu Mardžokiću, dok za Rajka Majstorovića i Daneta Videnovića članovima UO i NO nisu predočeni konkretni dokazi o ličnom angažovanju.

Posle primedbi nekolicine članova udruženja na nesrazmeru između zauzetog prostora i visine godišnje članarine, članovi UO i NO uradili su analizu koja pokazuje opravdanost tih primedbi.

Vlasnici plovila koji koriste bočni vez zauzimaju nešto više od 60% raspoloživog prostora privezišta, a svojim uplatama kroz članarinu doprinose prihodu Udruženja sa svega 31,46%. Ukoliko se počasni članovi izuzmu od obaveze plaćanja, onda Udruženje od članova koji koriste bočni vez mogu da očekuju svega 25,85% od ukupnog prihoda od godišnjih članarina!

Plovila članova udruženja koji koriste pramčani vez zauzimaju samo 2 metra dužine pontona, dok plovila članova koji koriste bočni vez zauzimaju znatno više mesta (plovilo dužine 6 m zauzima minimum 8 m i trebalo bi da plati 4 puta više od pramčanog veza; plovilo dužine 10 m koristi minimum 12 m pontona i trebalo bi da plati 6 puta više od pramčanog veza i td.).

Članovi UO i NO ne misle da vlasnici plovila treba da plaćaju toliko puta veću godišnju članarinu od članova koji koriste pramčani vez ali ukazuju na ovu nesrazmeru i smatraju da kod sledećih planiranja iznosa godišnje članarine to treba imati u vidu i godišnju članarinu članova koji koriste bočni vez treba uvećati za neki procenat više nego iznos članarine za pramčani vez. Tim pre što se radi o većim plovilima od kojih većina ima ugrađene kuhinje, televizore, neki i klima uređaje, pa time proizvode i doprinose i većem ukupnom trošku koji udruženje plaća posebno tokom letnjih meseci.

Postoji još jedna stvar na koju članovi UO i NO žele da ukažu članovima Udruženja.

Potrebno je zakonski regulisati usluge koje u ovom trenutku pružaju članovi koji obaljaju poslove obezbeđenja i održavanja privezišta i klupskih prostorija. Sa njima je potrebno zaključiti ugovore o radu, ugovoriti naknadu za te usluge, uračunavajući i zakonom propisane doprinose za penziono, zdravstveno osiguranje i porez na prihod. Grubo rečeno, iznos za njihove usluge treba uvećati za 62,7% kako bi se utvrdio bruto iznos a to će predstavljati značajno opterećenje poslovanja Udruženja pa i to treba imati u vidu kod donošenja odluka o priznavanju statusa počasnih članova i iznosa godišnje članarine.

Na kraju, članovi UO i NO dogovorili su se da do daljnjeg ne vrše prijem novih članova dok ne budu završeni radovi na izradi i postavljanju novih pontona, dok se ne utvrdi sa koliko veznih mesta možemo da računamo, kako se ne bi ponovila situacija iz ranijeg perioda da su neki članovi platili upisninu i članarinu, a nisu dobili odgovarajuće mesto.

Članove Udruženja molimo da ukoliko imaju neki nerešeni problem iz ranijeg perioda, svoj problem iznesu u pisanoj formi na imejl adresu Udruženja (marina@marinaslankamen.org) ili klasičnim dopisom na adresu Udruženja, kako bi ga članovi UO i NO razmotrili i pokušali da nađu rešenje.

Skrećemo pažnju članovima koji na svoju ruku razvlače električnu instalaciju do svojih plovila, da je to zabranjeno i da snose odgovornost za moguće posledice!

Prilikom postavljanja novih pontona, uklonjena je stara električna instalacija koja je postala opasna zbog dotrajalosti. Kako Udruženje ne raspolaže sredstvima potrebnim za projektovanje i ugradnju električne instalacije, pontoni će privremeno ostati bez nje. U budućnosti će biti organizovan sastanak sa članovima Udruženja kojima je neophodna električna instalacija radi dogovora o finansiranju projektovanja i ugradnje iste i načinu plaćanja utrošene električne energije.

Drugi razlog zašto molimo članove da ne postavljaju samostalno instalacije (struja, voda…) na nove pontone je što to može da dovede do toga da novi pontoni ne budu registrovani zbog nepostojanja tehničke dokumentacije.

Pozivamo članove Udruženja da posle čitanja ovog izveštaja svoje primedbe, pitanja i predloge dostave na adresu Udruženja (poštansku ili imejl) kako bi članovi UO i NO mogli da ih razmotre i uvrste u konačni godišnji izveštaj o radu u 2020. i planu rada u 2021. godini.

Izveštaj zajednički sastavili članovi UO i NO

Izveštaj potpisuje predsednik Upravnog odbora

Članovi UO i NO predlažu da Skupština, imajući u vidu podnet zajednički izveštaj o radu u 2020. godini i planu rada tokom 2021. godine, donese sledeće odluke:

  1. Odluka o usvajanju podnetog izveštaja sa prihvaćenim dopunama,
  2. Odluka o odobravanju statusa počasnih članova,
  3. Odluka o isključenju zbog neplaćanja članarine (do održavanja Skupštine, članovi UO i NO pozvaće sve dužnike još jednom da izmire zaostale obaveze, a ko to ne učini, UO će predložiti Skupštini isključenje iz članstva).