Brojevi telefona članova Marine

Molimo članove sa donjeg spiska da dostave svoje brojeve telefona, kako bi bili uvršteni u pripremu Skupštine Udruženja, putem Vibera:

1. Jovan Aleksić
2. Dragomir Vuković
3. Željko Vučinić
4. Siniša Živanović
5. Branislav Jevdović
6. Boro Jocković
7. Stanko Krsmanović
8. Dragan Lepotić
9. Miša Milojković
10. Aleksa Ostojić
11. Igor Petrović
12. Zoran Pešut
13. Toma Savić
14. Dragan Smiljanić
15. –
16. Sreta Stevanović
17. –
18. Dragan Suzić
19. Dragiša Turčinović
20. Rade Turčinović
21. Smilja Uve Ferenc
22. Miša Hric