Uklanjanje čamaca do 01.12.2020

U skladu sa odredbama Statuta Udruženja nautičara „Stari Slankamen“ (u daljem tekstu: Udruženje), radi ostvarivanja ciljeva Udruženja iz člana 2. i 3, a na osnovu prava i obaveza koje proističu iz odredbi člana 10, člana 12. stav 1. i stav 2. na sastanku održanom u Starom Slankamenu, Upravni odbor Udruženja donosi

O D L U K U
Broj odluke: 20201127-01

Upravni odbor na svojoj sednici donosi odluku da se putem obaveštenja istaknutog na oglasnoj tabli i na sajtu Udruženja obaveste svi članovi Udruženja da su dužni da svoja plovila izvuku iz vode na obalu najkasnije do 1. decembra 2020. godine jer posle tog datuma Udruženje neće više biti odgovorno za bilo kakva oštećenja ili potonuća izazvana vremenskih uslovima tokom zimskog perioda. Čuvarska služba od tog datuma neće imati obavezu izbacivanja vode ili snega iz čamaca.

OBRAZLOŽENJE

Ova odluka je u skladu sa ustaljenom praksom Udruženja jer tokom zimskih meseci, usled pojave leda ili drugih loših vremenskih uslova nije moguće blagovremeno zbrinuti plovila članova Udruženja, pa je isticanje ovog obaveštenja način da se vlasnici plovila podsete da to naznačenog roka treba da obezbede svoja plovila.

Osoba zadužena za praćenje i realizaciju:
Petar Đorđević, predsednik UO

Rok za realizaciju:

Odluka je doneta glasovima članova Upravnog odbora:
1. Petar Đorđević, predsednik Upravnog odbora
2. Predrag Mardžokić, član
3. Lazar Stanojević, član
Odluka je doneta u prisustvu i uz saglasnost članova Nadzornog odbora:
1. Božidar Pavlović, član
2. Duško Nikitović, član
3. Dragan Bibić, član
Prilikom usvajanja odluke, svoje mišljenje je izdvojio:

______________________________
Petar Đorđević, predsednik Upravnog odbora
U Starom Slankamenu,
____27.11.2020._______