Odluka o zajmu

 

U skladu sa odredbama Statuta Udruženja nautičara „Stari Slankamen“ (u daljem tekstu: Udruženje), radi ostvarivanja ciljeva Udruženja iz člana 2. i 3, a na osnovu prava i obaveza koje proističu iz odredbi člana 10, člana 12. stav 1. i stav 2. na sastanku održanom u Starom Slankamenu, Upravni odbor Udruženja donosi 

O D L U K U

Broj odluke: 20200621-05

Odobrava se zaključenje ugovora o pozajmici koji će zaključiti Udruženje (kao pravno lice – zajmoprimac) i Petar Đorđević (kao fizičko lice – zajmodavac). 

Ova pozajmica se odobrava isključivo za potrebe finansiranja izgradnje novih pontona i postupka legalizacije marine.

Ovlašćuje se Petar Đorđević, predsednik UO Udruženja da potpiše ugovor o zajmu.

Ugovorom će biti precizirani detalji o iznosu zajma i načinu i roku vraćanja.

OBRAZLOŽENJE

Procenjeni troškovi zamene dotrajalih pontona novim, koji će biti izgrađeni u skladu s važećim propisima, prevazilaze trenutno raspoloživa sredstva kojima Udruženje raspolaže. Kako ne bi došlo do ugrožavanja bezbednosti članova Udruženja zbog dotrajalosti starih pontona, odlučeno je da se Udruženje zaduži uzimanjem zajma bez obaveze plaćanja kamate zajmodavcu kako bi se svi pontoni zamenili novim do kraja ove ili tokom naredne godine, zavisno od finansija i vremenskih uslova.

Osoba zadužena za  praćenje i realizaciju:

Petar Đorđević, predsednik UO

Božidar Pavlović, predsednik NO

Rok za realizaciju:

Do okončanja postupka

Odluka je doneta glasovima članova Upravnog odbora:

  1. Petar Đorđević, predsednik Upravnog odbora
  2. Predrag Mardžokić, član
  3. Lazar Stanojević, član
Odluka je doneta u prisustvu i uz saglasnost članova Nadzornog odbora:

  1. Božidar Pavlović, član
  2. Duško Nikitović, član
  3. Dragan Bibić, član
Prilikom usvajanja odluke, svoje mišljenje je izdvojio:
______________________________

Petar Đorđević, predsednik Upravnog odbora

U Starom Slankamenu,

___21.06.2020.______