Brisanje iz članstva zbog neizmirenih obaveza

 

U skladu sa odredbama Statuta Udruženja nautičara „Stari Slankamen“ (u daljem tekstu: Udruženje), radi ostvarivanja ciljeva Udruženja iz člana 2. i 3, a na osnovu prava i obaveza koje proističu iz odredbi člana 10, člana 12. stav 1. i stav 2. na sastanku održanom u Starom Slankamenu, Upravni odbor Udruženja donosi 

O D L U K U

Broj odluke: 20200719-02

Članovi Udruženja koji do 30.10.2020. ne izmire svoje obaveze prema Udruženju (uplata godišnje članarine) za ovu i ranije godine, gube pravo na dalje članstvo u Udruženju.

Ova odluka ne važi za članove Udruženja koji su do 30. marta izvestili UO o tome da u tekućoj godini neće koristiti svoj vez i stavili ga na raspolaganje Udruženju do naredne godine.

OBRAZLOŽENJE

Analizom primljenih uplata u prethodnom periodu utvrđeno je da postoje članovi koji u dužem periodu nisu izmirili svoje obaveze. Sa tim članovima biće obavljeni razgovori radi provere tačnosti podataka iz evidencije. Tamo gde dugovanja budu potvrđena a članovi do datog roka ne izmire obaveze, na osnovu ove odluke biće brisani iz članstva u skladu sa odredbom Statuta, član 6. stav 4, tačka 4), na predlog koji će UO dostaviti Skupštini Udruženja na prvom narednom redovnom zasedanju.

Osoba zadužena za  praćenje i realizaciju:

Petar Đorđević, predsednik UO

Božidar Pavlović, predsednik NO

Rok za realizaciju:

30.10.2020.

Odluka je doneta glasovima članova Upravnog odbora:

  1. Petar Đorđević, predsednik Upravnog odbora
  2. Predrag Mardžokić, član
  3. Lazar Stanojević, član
Odluka je doneta u prisustvu i uz saglasnost članova Nadzornog odbora:

  1. Božidar Pavlović, član
  2. Duško Nikitović, član
  3. Dragan Bibić, član
Prilikom usvajanja odluke, svoje mišljenje je izdvojio:
______________________________

Petar Đorđević, predsednik Upravnog odbora

U Starom Slankamenu,

___19.07.2020.______