Radna akcija subota 18.07.2020

Poštovani članovi Marine S.Slankamen,
Na sastanku UO održanom 12.07.2020.god. odlučjeno je da u subotu 18.07.2020. godine bude organizovana radna akcija u Marini Stari Slankamen, u okviru koje će biti odradjeno:
– postavljanje prva tri nova pontona, ukupne dužine cc 25m
– čišćenje marine
Molimo sve članove da svojim prisustvom i angažovanjem pomognu u navedenim radovima.
Molimo članove koji imaju privezana plovila na prvom pontonu u prvih 30 m da oslobode mesta i da privremeno svoja plovila vežu na drugo mesto, da bi se mogla izvršiti zamena pontona.
U koliko vremenske prilike ne dozvole radove u subotu, radna akcija se premešta za nedelju 19.07.2020. godine.
Unapred se zahvaljujemo na vašem prisustvu i angažovanju.
UO Marine S. Slankamen