Sastanak Upravnog Odbora Udruženja nautičara Stari Slankamen 09.05.2020. g:

Zapisnik sa sastanka Upravnog i Nadzornog odbora Udruženja nautičara Stari Slankamen

Sastanak UO i NO Udruženja nautičara Stari Slankamen održan je 09.05.2020.godine sa početkom u 12h.

Sastanku su prisustvovali : Eglendzija Dušan, Stanojević Lazar, Mardžokić Predrag, Nikitović Duško, Bibić Dragan , Božidar Pavlović i Vuković Milan

Na sastanku su doneti sledeći zaključci:

1. Konstatovano je da su se stekli uslovi za sprovođenje jedne od Odluka Skupštine Udruženja nautičara, koja je održana 22.02.2020.godine, tj. dana 01.05.2020.godine stupila je na snagu Odluka Skupštine o prestanku mandata Eglendžija Dušanu u Upravnom odboru Udruženja , kao i prestanku funkcije predsednika Upravnog odbora Udruženja , a na osnovu Ostavke koju je pomenuti podneo na Skupštini Udruženja .

2. Konstatovano je da, na osnovu Odluke Skupštine Udruženja od 22.02.2020. godine – Stanojević Lazaru od 01.05.2020.godine počinje četvorogodišnji mandat člana u Upravnom odboru Udruženja , dok Bibić Draganu počinje četvorogodišnji mandat u Nadzornom odboru Udruženja .

3. Na osnovu datih ovlašćenja prema Statutu Udruženja , UO Udruženja je za Predsednika izabrao Đorđević Petra, dosadašnjeg člana UO.Do povratka Petra Đorđevića u Srbiju iz inostranstva , funkciju Predsednika UO Udruženja će , po datom ovlašćenju , privremeno obavljati Pavlović Božidar, dok će pravo potpisa koji je Dušan Eglendžija deponovao kod APR-a ostati do povratka Petra Đorđevića u Srbiju .

4. Dušan Eglendžija je Odlukom UO , u skladu sa izmenama Statuta Udruženja koje su donate na Skupštini Udruženja 22.02.2020.godine, od 01.05.2020.godine imenovan na mesto referenta za održavanje marine.

5. Dušan Eglendžija je predočio iznos sredstava na računu Udruženja i kao dokaz dostavio Izvod iz banke, dok je blagajnik Udruženja Vuković Milan predočio iznos sredstava u blagajni Udruženja .

6. Doneta je odluka da se razmotri potreba upućivanja dopisa svim članovima Udruženja koji unazad nekoliko godina nisu plaćali članarinu, niti su koristili vezno mesto u marini, niti su prisustvovali redovnim godišnjim sednicama Skupštine Udruženja. Upravni odbor će u narednom periodu, pre upućivanja pomenutog dopisa, telefonski kontaktirati pomenute članove Udruženja , predočiti mogućnost zadržavanja članstva u Udruženju uz obavezu plaćanja utvrđenih dugovanja za članarinu u ostavljenom roku od 30 dana, odnosno predočiti isključenje iz Udruženja u slučaju nemogućnosti postizanja dogovora.

7. Doneta je odluka da se sa izgradnjom novog pontona u dužini od 8 m (po svim propisanim standardima) počne 18.05.2020.godine.

8. Doneta je odluka o preduzimanju hitnih radova u marini , koje je potrebno završiti u roku od 7 dana i to:

– popravka pristupne staze za vezno mesto koje koristi član Udruženja Dukić Rade

– popravka pristupne staze za vezno mesto koje koristi član Udruženja Hemun Saša

– proširenje veznog mesta koje koristi član Udruženja Savić Nenad

-urgentna zamena trulih dasaka u marini, posebno na prvom nizu pontona

Sastanak je završen u 13h.