Sastanak Upravnog Odbora Udruženja nautičara Stari Slankamen 21.03.2020. g:

Vezano za uvedeno vanredno stanje u Srbiji, UO Udruzenja Nauticara Stari Slankamen donosi sledece odluke:

1. Za vreme vanrednog stanja zabaranjuje se ulazak na teritoriju kompleksa Marine, svim licima koji nisu članovi Udruženja Nauticara.
2. Svi članovi Udruženja Nautičara dužni su da se na teritoriji kompleksa marine pridržavaju svih mera koje su uvele nadležne institucije i Vlada
Republike Srbije.
3. Zbog novonastale situacije Udruženje Nautičara ce prihvatati uplate prve rate članarine do 15.05.2020. godine.
4. Klupske prostorije Udruzenja Nautičara zatvaraju se od 21.03.2020. do daljnjeg.
5. Za sve informacije vezane za stanje u marini, stanje plovila članova Udruzenja ili bilo kakve druge informacije, mozete se javiti na dežurni telefon 063 7074620 – Vule.
6. Volonterski radnici u Udruzenju Nautičara koji su prestali sa radom u marini su:
– Miljević Miloš – prestao sa radom od 20.03.2020.
– Ferenc Mile – prestao sa radom 15.03.2020.
Odluke UO donosili Dušan Eglendzija i Božidar Pavlović ( prema punomoćju clana UO Petra Djordjevića). Sastanku prisustvovali i Duško Nikitović clan nadzornog odbora i blagajnik Vuković Milan.

U Starom Slankamenu Za UO Marine
21.03.2020 ______________________