Odluka UO 14.03.2020.g

Odluke sa sastanka UO  Upravnog Odbora Udruženja nautičara Stari Slankamen 14.03.2020. g:

 

  1. Jednoglasno je doneto rešenje da se odmah krene u nabavku materijala, plovaka i ostalog što je potrebno za izgradnju pontona dimenzija 2x8m.
  2. Za nabavku materijala potrebnog za izradu konstrukcije i gazišta zadužen je Dušan Eglendzija.
  3. Za pribavljanje ponude i organizaciju nabavke plovaka fi600 dužine 3m, sa tri mesta za prihvatanje zaduzen je Duško Nikitović.
  4. Rok za nabavku svih materijala potrebnih za izradu pontona je naj kasnije 20.03.2020.
  5. UO je prihvatio predlog Duška Nikitovića, da svojim sredstvima finansira izradu plovaka (4 plovka duzine 3m, sa 3 prihvatna mesta – ukupno oko 840 EUR u dinarskoj protivvrednosti). Navedeni iznos biće kompenzovan Nikitoviću članarinom za pramčani vez u periodu od četiri godine, počevši od 2021. godine.

Odluke UO donosili Dušan Eglendzija i Bozidar Pavlović ( prema punomoćju clana UO Petra Djordjevića). Sastanku prisustvovali Lazar Stanojević- novo izabrani clan UO i Duško Nikitović član nadzornog odbora.

U Starom Slankamenu                                                     Za UO Marine

14.03.2020