Odluka UO 01/022020 – Privez za neregistrovana plovila

Dana 29.02.2020. g. na sednici Upravnog Odbora udruzenja nauticara Stari Slankamen donesena je:

O D L U K A     Br 01/022020:

Prema dobijenim instrukcijama i naredbama iz maticne Kapetanije Novi Sad i glavne Kapetanije Beograd, od pocetka nauticke sezone 2020/2021 zabranjuje se privez u marini Stari Slankamen plovilima koja nisu registrovana u skladu sa zakonom.
Clanovima Udruzenja koji imaju vez u marini, a nisu registrovali plovila, ostavlja se rok do 01.06.2020. godine da izvrse registraiju svoih plovila i time sacuvaju pravo priveza.
Do ovog datuma, clanovi udruzenja sa neregistrovanim plovilima u celini odgovaraju za svoja plovila i imovinu marine na njihovom privezistu.
Clanovi Udruzenja imaju pravo zalbe na ovu odluku Upravnog odbora maticnoj Kapetaniji Novi Sad ili glavnoj Kapetaniji Beograd.

Dana:                                                                                  Za UO Udruzenja
29/02/2020                                                                          ___________________